Skalní sruby Jizery

Zpět | Zajímavosti a cíle > Přírodní zajímavosti > Český ráj

Český ráj

Mnichovo Hradiště, 295 01

QR kód kontaktů pro Váš mobilní telefon

Geopark Český ráj

Dva kilometry jihozápadně od Mnichova Hradiště vytváří pravý břeh Jizery geomorfologicky zajímavý kaňon. Vzhledem k silné říční erozi vznikly v pevných vápnitých horninách značně podemleté břehy a výklenky.
 
 

Chráněné území bylo vyhlášeno na ploše 2,05 ha 29. května 1979 a je tvořeno svislým pravým břehem Jizery asi 2 kilometry jihozápadně od Mnichova Hradiště. V okolí
Mnichova Hradiště si řeka vytvořila poměrně úzké a hluboké koryto zahloubené do skalního podkladu, který je tvořen křídovými vápnitými slínovci, vápnitými pískovci
a písčitými vápenci. Pseudokrasové výklenky Jizery, které byly hlavním důvodem k vyhlášení památky, vznikly postupným podemíláním a rozšiřováním se řeky do stran.
V pevných vápnitých horninách se břehy nezřítily a výklenky, které zde řeka vytvořila, se zachovaly do současnosti. V území přírodní památky tvoří pravý břeh Jizery 20 m
vysoký sráz. Asi 10 m nad údolní nivou je hlavní výklenek, jehož hloubka se pohybuje mezi 2–5 m a výška je 2–3 m. Výklenek začíná nad ústím Zábrdky a pokračuje souvisle jihovýchodním směrem asi 350 m.

skalní sruby na Jizeře

Vápnité pískovce kolem Jizery nazýváme jizerským souvrstvím. Jsou pevnější jemnozrnnější a mají menší pórovitost. Proto se jejich povrch výrazně liší od pískovců křemenných, které leží výše a tvoří skalní města. Jizera boční erozí a například při ledochodech obrušuje skalní stěnu. Vznikají tak převisy nazývané skalní sruby.
Sruby Jizery 1
 
Sruby Jizery
 
Náhled pro tisk