Památková zóna Jestřebice a památková rezervace Olešno

Zpět | Zajímavosti a cíle > Lidová architektura > Máchův kraj

Máchův kraj

Jestřebice, 277 23

QR kód kontaktů pro Váš mobilní telefon

V obcích Jestřebice a Olešno se dochovaly významné památky lidové architektury.
 
 

V obci Jestřebice se zachovala původní kruhová náves, tzv. okrouhlice. Zděná barokní zástavba je doplněna roubenkami a hrázděnými stavbami, které jsou pro tuto oblast typické. Najdeme zde také barokní kapli z poloviny 18. století.

Poloha: asi 4 km severozápadně od Mšena

Obec Olešno vyrostla na místě původní středověké vsi na přelomu 18.a 19. století jako sídlo návesního typu. Zachoval se zde celý komplex roubených a hrázděných staveb bez výraznějších novodobých zásahů.

Poloha: asi 3 km severně od Mšena

Olešno, autor: Jiří Jelínek - Foto Design
 
 
Náhled pro tisk