Камни и ювелирные украшения в Чешском рае 2007

Příjezd Johany z Krajku s doprovodem zahájil třetí ročník kamenářského víkendu a dalšího cyklu akcí probíhajících během následujících tří týdnů.