Dziedzictwo przemysłowo-kulturowe

Dziedzictwo przemysłowo kulturowe stało się już przed czasem centrem zainteresowania fachowców, aktualnie taje się ulubionym celem zwiedzających. W Czeskim Raju (Českém ráji) znajduje się kilka dziesiątek zabytków technicznych i interesujących budowli wielu branż przemysłowych.