Sobotecko a Dolnobousovsko

Sobotecko a Dolnobousovsko tvoří přechod od polabských nížin do Jičínské pahorkatiny s jejími skalními oblastmi, hrady a zámky. Hned v Sobotce můžete navštívit kouzelný barokní zámeček Humprecht, kousek dál jeden z nejzachovalejších gotických hradů – Kost a navazující přírodní rezervaci - romantické údolí Plakánek.

Vlastní město Sobotka je městem s dlouholetou kulturní tradicí, s městskou památkovou rezervací nejen se zachovalými stavbami lidové architektury, ale i s klasicistní i funkcionalistickou architekturou. Dolnobousovsko bylo dříve rybníkářskou oblastí s více než padesáti vodními plochami. V celé oblasti jsou četné příklady zachovalé lidové architektury – roubené domy vesměs pojizerského typu a jedinečný soubor roubených zvonic. Na sever i na jih od obou měst se rozkládají rozsáhlé klidné lesy. Krajina celé oblasti je mírně zvlněná, příhodná zejména pro cykloturistiku.


Mapa oblasti