Novopacko

Novopacko - ráj zkamenělých stromů, leží v prostoru rozčleněném údolími a táhlými hřbety. Návštěvníky zaujme krevelově zbarvenou půdou, tvary kopců, které v sobě skrývají pohádkové poklady drahých kamenů a zkamenělých zbytků rostlin a stromů. Jde o místo svébytné, jakoby zahleděné do sebe, ale zároveň s krásnými výhledy do kraje i na nedaleké Krkonoše.

To se odráží i v duchovním světě, plném tajemství a záhad – je to kraj umělců, blouznivců, podivínů i spiritistů. Jádrem oblasti je město Nová Paka, o kterém existuje zmínka již z roku 1357. Po dlouhá staletí byly jeho osudy spojeny s historií hradu Kumburk, protože bylo poddanským městem Kumburského panství. Na počátku bylo majetkem rodu Vartenberků. Následoval rod Krušinů, z nichž nejvýznamnější byl asi Hynek Krušina z Kumburku, velký stoupenec husitů. V dalších bouřlivých časech se v držení panství vystřídali také Berkové z Dubé, Smiřičtí i páni ze Šternberka. Oblast byla jistým způsobem svérázná i v lidové architektuře. Dodnes se zde dochovala řada roubených lidových staveb. V 19. století se na Novopacku rozvíjí i dopravní infrastruktura – Stará Paka se stala důležitou železniční křižovatkou.

Infocentrum Nová Paka
F. F. Procházky 70
509 01 Nová Paka
tel.: +420 493 721 943
e-mail:
klenotnice@muzeum.cz
www.novopacko.cz,
www.muzeum.cz

Mapa oblasti