Lomnicko

Oblast na severovýchodě regionu, která se od jádra regionu významně odlišuje svou geologickou stavbou. Leží za ostrým rozhraním mezi druhohorními pískovci a staršími horninami, táhnoucím se od Ještědu přes horu Tábor k Jičínu. Severovýchodně se pak již zvedá Krkonošské podhůří.

Menší propustnost geologického podloží způsobila, že oblastí protéká pět větších vodních toků. I proto mají zdejší sídla spíše liniový charakter, klima je tu už podhorské, stejně jako charakter četných dochovaných staveb lidové architektury.

Město Lomnice nad Popelkou proslulo výrobou sucharů, oplatek a piškotů. Zároveň patří k historicky prvním místům lyžařského sportu. Od 16. století se zde rozvíjela plátenická výroba. Dominantou Lomnicka je vrch Tábor s rozhlednou, jejíž počátky sahají do r. 1888. Na území oblasti jsou i další prvotřídní vyhlídková místa. Nejkrásnější pohled na celý Český ráj býval ze Smetanovy vyhlídky u Rváčova, nebo z plochého vrcholu Ředice. Zajímavý je i rozhled z můstku v lyžařském areálu V Popelkách. Lomnicko je přitažlivé i svým klidem.

KIS Lomnice nad Popelkou
Husovo náměstí 44
512 51 Lomnice nad Popelkou
Tel.: +420 481 673 107
E-mail: info@kislomnice.cz
www.kislomnice.cz

Mapa oblasti