Kámen a šperk v Českém ráji 2007

Příjezd Johany z Krajku s doprovodem zahájil třetí ročník kamenářského víkendu a dalšího cyklu akcí probíhajících během následujících tří týdnů.