Kontakty

Sdružení Český ráj

Adresa pro doručování

Antonína Dvořáka 335
511 01 Turnov
číslo účtu: ČSOB, a.s. 126255017/0300
IČO 15045838

Kancelář

Markova 311
511 01 Turnov

Tel.: +420 481 540 253 

E-mail: info@cesky-raj.info
Web: www.cesky-raj.info

Předseda Správní rady SČR

Místopředsedové

Manažer projektů

PR a Marketing

Pracovník pro GIS a bezmotorovou dopravu

Účetní, administrativní pracovník

Jednatelé

Detailní informace o regionu a turistické nabídce získáte ve všech informačních střediscích v Českém ráji.