CSENDERUNL
Bozkovskie jaskinie dolomitowe Bozkovskie jaskinie dolomitowe

Jaskinia, która ma największe podziemne jezioro w Czechach.

Formacja Prachovské skályFormacja Prachovské skály

Rezerwat przyrody Prachovské skály należy do najbardziej znanych terenów Republiki Czeskiej. Jest jednym z najstarszych rezerwatów przyrody w Republice Czeskiej. 

Miasto skalne HruboskalskoMiasto skalne Hruboskalsko

Należą do najbardziej znanych skalnych miast i cechują je olbrzymie wieże sięgające wysokości do 55 m i strome kaniony. 

Wyszukiwanie

Jaskinia Piec Bartoša i podziemna rzeka

Czeski Raj

Frýdštejn, 468 32

QR kód kontaktů pro Váš mobilní telefon

Po czesku „Bartošova pec”, psuedokrasowa jaskinia znajduje się w dolinie Vazoveckiego potoku ok. 3 km na północ od Turnova.
 
 

Ta wywierzyskowa jaskinia to zalany wodą, mający 30 m długości szczelinowy korytarz. Z jej wejścia wypływa woda z wydajnością 15 - 20 l/s. Kredowe skały zasilane są wodą z niedalekiego ponoru zwanego Ondříkovické propadání. Przed wywierzyskiem znajdowała się kiedyś huta szkła Bartoša (Bartošova sklářská huť) a nieopodal młyn, który później przekształcony został w szlifiernię szkła. Obecnie wykorzystywany jest jako obiekt rekreacyjny. Dalej, w dolinie Vazoveckiego potoku, znajdują się samotne zabudowania Slapy z kilkoma byłymi młynami i starosłowiańskie grodzisko z IX - X w. Leżący na powierzchni 2,2 ha powierzchniowy pomnik przyrody „Bartošova pec - Ondříkovické propadání“ utworzony został w 1965 r.

Bartošova pec

Z jaskini bije odziemne źródło o średniej wydajności niemal 30 l/s, które jest zasilane między innymi z dwóch znanych podziemnych potoków, Podhorčí i Roudný. Do zabytku przyrody należy też Ondříkovické propadání. Woda z niego jednak nie płynie do jaskini Bartošova pec. Zabytek przyrody niesie mylącą nazwę Ondříkovicki system pseudokrasowy, która już nie odpowiada obecnej wiedzy o jaskini. O pseudokrasie mówimy bowiem tylko w przypadku nierozpuszczalnych skał, jakimi są na przykład piaskowce kwarcytowe, które tworzą miasta skalne Czeskiego Raju. Potok pod źródłem był wykorzystywany do napędu koła wodnego. Stał tu kiedyś młyn, później szlifiernia szkła, z której dziś jest obiekt rekreacyjny. Nazwa pec w Czeskim Raju jest czasem używana jako synonim jaskini z powodu jakby sklepionego kształtu (po rosyjsku lub bułgarsku pieszczera - pieczara).
 

Nawigacja

 
Stowarzyszenie Czeski Raj © 1992-2022  |  Antonína Dvořáka 335, 511 01 TURNOV
tel.: +420 481 540 253  |  info@cesky-raj.info
Liberecký kraj Královéhradecký kraj Středočeský kraj
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load