ENDERUPLNL

Kolem vod, lesů a strání

Máchův kraj

Výlet na kole kolem Holanských rybníků.
 
 

Průběh trasy:
Stvolíky * Malý Bor * Holany * Loubí * Horní Heřmánky * Litice * Stvolínky

Popis trasy:
Z parkoviště ve Stvolínkách vyjedeme na sever po trase 3098 okolo Koňského rybníku. V úseku Skály smrti je třeba sesednout z kola a jít cca 300 metrů pěšky. Na tuto skutečnost nás upozorní i cykloturistická značka. Pokračujeme přes Malý Bor do Holan a trasou 211 přes Loubí do Dolních Heřmánek. Odbočíme vpravo a po trase 0059 vystoupáme do Horních Heřmánek. Dojedeme do sedla na západním úbočí Vlhoště. Sjedeme po silnici do Litic po trase 3101 a pokračujeme kolem východního úbočí Ronova zpět do Stvolínek.

Stvolínky
Nejstarší písemná zmínka z 12. století, kostel Všech svatých je řazen k nejstarším kostelům v Čechách. Zámek z druhé poloviny 17. století, dnes je opuštěn a chátrá, částečně byla provedena údržba rozsáhlého zámeckého parku. Jihozápadně od obce se nachází zřícenina středověkého hradu Ronov, postaveného na výrazném vulkanickém vrchu.

Holany
Obec Holany byla založena zřejmě jako lokační městečko již v 1. polovině 14. století. Dominantou Holan je jednolodní pozdně barokní kostel sv. Maří Magdalény s varhany z 18. století. V obci je k vidění též několik dobře zachovaných roubených domů z 18. a 19. století. Podél Bobřího potoka se rozprostírá Holanská rybniční soustava.

Loubí
Obec nad údolím stejnojmenného potoka, kolem návsi zděné bývalé statky, na jejich průčelí ve štítech četné plastiky církevních výjevů, zachovalé i roubené stavby lidové architektury.

Heřmánky
Rekreační víska s několika zachovalými stavbami roubené lidové architektury.

© Geodézie On Line 2009

Příloha

 

Navigace

 
Sdružení Český ráj © 1992-2022  |  Antonína Dvořáka 335, 511 01 TURNOV
tel.: +420 481 540 253  |  info@cesky-raj.info  |  Kontakty
 |  Intraweb
Liberecký kraj Královéhradecký kraj Středočeský kraj
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load