ENDERUPLNL

Krajinou Českého ráje s průvodcem

Český ráj

Sedmihorky 72

GSM:+420 606 704 924
E-mail:sev.ceskyraj@seznam.cz
Web:www.sevceskyraj.cz
QR kód kontaktů pro Váš mobilní telefon

Středisko ekologické výchovy Český ráj, působící v Sedmihorkách u Turnova, se již druhým rokem věnuje realizaci projektu nazvaného Krajinou Českého ráje s průvodcem, který se soustředí na zkvalitnění nabídky průvodcovských služeb v Českém ráji. Již tuto sezónu vám nabídneme čtyři nové průvodcované vycházky po zajímavých lokalitách Chráněné krajinné oblasti Český ráj.
 
 

Pro vytvoření nových procházek byly vytipovány zajímavé a rozmanité lokality, díky nimž budete mít možnost podívat se na zdejší krajinu trochu jiným pohledem. Zavedeme vás do Hruboskalského skalního města, navštívíme údolí Plakánek, Klokočské skály a Zebín a zamíříme i na Jičínsko.

Pro sestavení výletů jsme využili metodiku interpretace místního dědictví, která se řídí motem „objevování neobyčejných věcí kolem nás“. Jak říká zakladatel interpretační metody Freeman Tilden ve své knize Interpreting Our Heritage „Hlavním cílem interpretace není podávat instrukce, ale provokovat“. A o to se snaží i lektoři, kteří vás vycházkami po Českém ráji provedou.

V rámci projektu se lektoři nejdříve důkladně proškolili a v loňském roce nabídli veřejnosti první komentovanou vycházku, zaměřenou na fenomény Hruboskalského skalního města. Při přípravě podkladů k vycházkám bylo nutné nastudovat množství odborných materiálů a absolvovat konzultace s odborníky z různých oblastí. K vytváření metodik tak přispěli svým dílem i archeologové, historici, geologové a další odborníci na rozmanité aspekty konkrétních lokalit.

Nemalý důraz při tvorbě i realizaci vycházek je kladen také na ochranu přírody, a proto na celém cyklu spolupracuje i Správa Chráněné krajinné oblasti Český ráj.

Vycházky jsou určeny pro rodiny s dětmi ve skupinách o počtu minimálně patnácti a maximálně dvaceti pěti osob (včetně dětí) a objednat si je můžete na adrese http://www.sevceskyraj.cz/. S touto cílovou skupinou mají pracovníci ekocentra velké zkušenosti, protože již více než deset let připravují, mimo jiné, ekovýchovné programy pro hosty Autokempu Sedmihorky, mezi nimiž rodiny s dětmi převažují. Metoda interpretace, se kterou pracují na tvorbě nových exkurzí, klade důraz na šťavnatost a osobní přístup průvodců ke každému návštěvníkovi.

Poslední částí projektu by mělo být předání metodik všech vycházek do turistických informačních center, aby obohatily nabídku pro veřejnost. Metodika tak bude k dispozici i jako tištěný průvodce pro kohokoliv, kdo má chuť nahlédnout hlouběji do historie vývoje krajiny a poznat souvislosti, které při běžné návštěvě Českého ráje člověku ani nepřijdou na mysl.

„Rádi bychom, aby tady návštěvníci Českého ráje, kteří s námi absolvují naši interpretační vycházku, nechali kus srdce a aby jim na zachování krás zdejší krajiny záleželo tak, jako na něm záleží nám,“ vzkazují tvůrci a pracovníci střediska.

Tento projekt je financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

www.sfzp.cz www.mzp.cz

 

 

 

Navigace

 
Sdružení Český ráj © 1992-2021  |  Antonína Dvořáka 335, 511 01 TURNOV
tel.: +420 481 540 253  |  info@cesky-raj.info  |  Kontakty
 |  Intraweb
Liberecký kraj Královéhradecký kraj Středočeský kraj
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2021
load