ENDERUPLNL

Kotelna

Český ráj

Průmyslová 912
Železný Brod, 468 22

QR kód kontaktů pro Váš mobilní telefon

Zrekonstruovaný objekt bývalého areálu Hybler/Kolora.
 
 

Slouží jako výstavní prostor.

Společnost Akcent Bohemia, a.s. otevřela nově zrekonstruované výrobní prostory v roce 2015 a v témže roce byla stavba nominována na titul Stavba roku 2015.

Stavbu je možné navštívit v případě konání výstavy nebo při akci Skleněné městečko.

Zanedbaný a částečně opuštěný areál bývalé textilní továrny na okraji Železného Brodu, který vytvářel jistou periferii města, se začíná probouzet k životu a rozšiřuje hranice centra města. Exkluzivní poloha u nově zrekonstruovaného náhonu a příjezdové komunikace od Turnova dává tomu místu velký potenciál. Jedním z prvních počinů a oživení je přestavba průmyslové haly na soukromé sklářské muzeum Libenského s Brychtovou "Prostor pro sklo". Tato zdařilá rekonstrukce naznačuje, kam se přeměna území může ubírat. V opozitu tohoto muzea se nacházela zchátralá a mnoha nevhodnými úpravami poznamenaná bývalá kotelna se zámečnickou a kovářskou dílnou. Záměrem investora bylo tento objekt rekonstruovat a oživit.

Autor při započetí prací na projektu rekonstrukce a přestavby začal uvažovat nejen o technickém zhodnocení stavby v rámci daného programu, ale o kontextu celého místa a to s ohledem přidané hodnoty do budoucnosti. Konceptem řešení je dialog mezi původním, kvalitním, stavebním řemeslem typickým pro industriální stavby tohoto období a současným architektonickým jazykem. Architekt ponechal původní velkorysé prostory hal se zvýrazněním tektoniky všech původních nosných ocelových konstrukcí v černé barvě. Obnovují se i původní okenní otvory včetně členění. Všechny nové prvky jako velká vstupní vrata, mycí boxy, prosklené stěny kanceláří, vstupní partie jsou zpracovány s velkým důrazem na detail a řemeslo.

V rámci koncepce posunout hranice významu objektu a místa je do poklidně až pietně zrekonstruovaného objektu vetknut kvádr, který slouží jako kancelář, showroom, ale svým významem tvoří předěl mezi interiérem a exteriérem, původním významem a novým kontextem. Je to jakási obrazovka, která umožňuje volně protékat prostoru sem a tam, brána která dává nahlédnout kolemjdoucím a projíždějícím do kuchyně kovářů a zámečníků a při průhledu z vnitřních prostor zarámovaný obraz přírody.

Celkové řešení podtrhuje úprava okolí objektu. Zrekonstruovaný objekt nově spočívá na pomyslném náměstí, které není pouze privátním prostorem firmy, ale dává prostředí charakter veřejného prostranství se vzrostlými stromy a parterovými prvky na nábřeží náhonu.

Ing. arch. Filip Horatschke, květen 2015

„Když jsem poprvé přijel na prohlídku objektu, uviděl jsem pohozenou ve vysoké trávě velikou, ocelovou, nýtovanou bandasku. Co s ní? Do sběru? Nevíme. Pojal jsem nutkání umístit ji jako artefakt do centra velkorysého prostoru kotelny. Byla ve mě úzkost, že mne s touto troufalou myšlenkou investor vyhodí. Byl nadšen. Dnes tam stojí v celé surové kráse a dává teplo. Jsem za to rád.“

 

Navigace

 
Sdružení Český ráj © 1992-2022  |  Antonína Dvořáka 335, 511 01 TURNOV
tel.: +420 481 540 253  |  info@cesky-raj.info  |  Kontakty
 |  Intraweb
Liberecký kraj Královéhradecký kraj Středočeský kraj
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load