ENDERUPLNL

Projděte se Mariánskou zahradou

Český ráj

Prachovské skály, Valdštejnská lodžie, Hruboskalsko - to všechno jsou typické atraktivity Českého ráje. My se však dnes vydáme na poněkud netradiční výlet na jih od Jičína, do oblasti nazývané Mariánská zahrada.
 
 

Tato barokní komponovaná krajina byla realizovaná na přelomu 17. a 18. století na panství Schliků. Jedná se o celek vzájemně provázaných krajinných prvků, který má současně praktický i duchovní obsah. Leží v přímém sousedství raně barokní krajiny jičínské - „Valdštejnovy zahrady“ a nabízí tak ojedinělou možnost přejít z jedné zahrady do druhé a porovnávat, jakými způsoby a technikami člověk svá prostředí kultivuje, jak je zhodnocuje, využívá i zduchovňuje a jaké stopy jeho bytí v krajině zanechává.

Mariánská zahrada se od té Valdštejnovy liší především přístupem ke krajině. Ve Valdštejnově zahradě najdeme monumentální a dominantní stavby a krajina je přesně geometricky upravena. V Mariánské zahradě oproti tomu vznikaly spíše drobné, ale zato architektonicky čistě zpracované stavby. Tyto nevelké objekty jsou citlivě začleněny do přírodního prostředí a každá lokalita má tak svou vlastní dominantu. Zahrada získala svůj název pro četnost sakrálních staveb zasvěcených Panně Marii a kultu mateřství. Ústředním bodem této krajinné kompozice je kaple Lorety, kterou na dnešním výletě, mimo jiné, také poznáme.

Výlet započneme u Valdické brány, z jejíhož ochozu je jedinečný rozhled do okolí. Od brány se vydáme po žluté značce kolem kostela sv. Jakuba Většího, který je torzem zamýšlené biskupské katedrály budované Albrechtem z Valdštejna. Po levé straně mineme rozlehlý barokní Valdštejnský zámek, kde se nachází muzeum, galerie a Městské informační centrum. Po žluté značce projdeme Chelčického ulicí a dostaneme se na náměstí Svobody, kterému dominuje kostel sv. Ignáce a jezuitská kolej. Pokračujeme stále rovně a na mostě přes řeku Cidlinu odbočíme vpravo na Březinu.

Směrem od Jičína budeme sledovat zelenou cyklotrasu. Po levé straně uvidíme sportovní letiště a zámek ve Vokšicích. Projdeme Březinou s novorenesanční kaplí. Pokračujeme dále po zelené cyklostezce okolo ostruženských rybníků. Je to soustava tří rybníků, kde se nachází hnízdiště vodního ptactva (chřástal kropenatý, rákosník velký). V blízkosti jsou slatinné louky s výskytem vzácných druhů rostlin (česnek ořešec, upolín nejvyšší). Celá tato oblast byla v roce 1990 vyhlášena chráněným územím za účelem ochrany místní květeny. Přímo v Ostružně si prohlédneme kostel Povýšení sv. Kříže. Jedná se o pozdně barokní chrám z konce 18. století. Hned za Ostružnem můžeme vystoupit na zalesněný čedičový vrch s kaplí sv. Anny, která byla vystavěna před rokem 1713. Centrální dispozice stavby vychází z kruhového půdorysu od architekta Jean Baptiste Mathey. Kaple je zasvěcena matce Panny Marie - svaté Anně, k níž každoročně v den jejího svátku přicházeli poutníci z širokého okolí. Kamenná kazatelna připojená k boku kaple napovídá, kde stávali.

Dále pokračujeme po žluté značce vlevo okolo rekreačního střediska Sklář až ke Kapli sv. Trojice, která je obdivuhodnou architektonickou variací čísla tři. Zasvěcení trojjediné osobě Otce, Syna a Ducha Svatého je vloženo do celé její hmoty, ba rozvedeno do nejmenších detailů: půdorys kaple, počet stěn, dveří, oltářů, tvar lucerny i jejích okének - to vše je důmyslnou výtvarnou projekcí jejího patrocinia. Jejím stavitelem byl zřejmě Filip Spannbrucker. Kaple jako jediná není umístěna na vršku, ale v lese v úzkém údolí nad prameništi bývalých lázní. Odtud nás žlutá značka zavede až do vesnické památkové zóny nazvané Štidla. Dále pokračujeme po červené až do Nadslavi, kde si můžeme prohlédnout gotický kostel sv. Prokopa. Z Nadslavi se můžeme vydat po červené značce směrem na Libáň. Zde se nacházejí zbytky pravěkých mohyl z doby lužické kultury, některé i mladší. Přes Batín, Važice a Sedliště dojdeme stále po červené až do Starých Hradů. Zde se nachází unikátní renesanční komplex Hrad a zámek Staré Hrady. Mají tady pro vás připraveno několik prohlídkových okruhů zejména pro děti, které si tady budou připadat doslova jako v pohádce. Ze Starých Hradů se vrátíme zpět do Jičína autobusem, nebo můžeme vystoupit v Bukvici a odtud dále pokračovat v pěším výletě směr Veliš, Smírčí kříž a třeba se opět vrátit k Loretě nebo pokračovat do Jičína.

 

 

Navigace

 
Sdružení Český ráj © 1992-2022  |  Antonína Dvořáka 335, 511 01 TURNOV
tel.: +420 481 540 253  |  info@cesky-raj.info  |  Kontakty
 |  Intraweb
Liberecký kraj Královéhradecký kraj Středočeský kraj
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load