ENDERUPLNL

Zámek Lomnice nad Popelkou

Český ráj

Lomnice nad Popelkou 4, 512 51

GSM:+420 739 568 347
E-mail:info@kislomnice.cz
Web:www.kislomnice.cz
www.facebook.com/kislomnice
QR kód kontaktů pro Váš mobilní telefon

Za pověstmi Českého ráje - Vandrovní místo

Barokní zámek z 18. st. přestavěný z renesančního valdštejnského zámku na místě původní gotické tvrze hrabaty z Morzinů. Nejsou zde klasické prohlídkové okruhy, ale konají se zde příležitostné výstavy a cyklus kulturních akcí Léto na zámku.
 
 

Na místě dnešního zámku stávala již ve 13. století tvrz, jejímž majiteli byli patrně nejdříve rytíři Košíkové. V polovině 14. století již prokazatelně Hynek z Valdštejna a následně opět rod Košíků. Roku 1437 se město stává královskou odúmrtí a císař Zikmund ji věnuje svému přívrženci Hynkovi Krušinovi z Lichtemburka. Roku 1462 je připomínán Aleš ze Šanova. Následně Jan z Černína a poděbradský hejtman Jan Bělský z Kaříšova. V roce 1524 byla tvrz Lomnice prodána Vilémovi z Valdštejna. V letech 1566 až 1567 přestavěl Václav Štěpanický z Valdštejna tvrz na zámek. V roce 1632 získal Lomnici od Albrechta z Valdštejna v léno Otto Bedřich z Harrachu a v roce 1651 ji zakoupil Jan hrabě z Morzinu. Patrně v letech 1730 až 1737 zámek do jeho současné podoby od základu přestavěl Václav hrabě z Morzinu. Vzhledem k nedostatku peněz se mu nepodařilo zrcadlově přistavět ještě jednu polovinu objektu s čestným dvorem uprostřed.

Ve dnech 7. a 8. května 1776 pobýval na lomnickém zámku pozdější císař Josef II. S bratrem arcivévodou Maxmiliánem a s proslulým generálem Laudonem. V roce 1796 prodal Rudolf hrabě z Morzinu zámek i lomnické panství trutnovskému kupci Ignáci Falgemu, od jehož vnuka je pak v roce 1834 získal Karel kníže z Rohanu. V roce 1919 koupilo zámek s pozemky od Dr. Alaina Antonína knížete z Rohanu družstvo Živnostenský klub z Lomnice, které využívalo objekt pro své účely po dobu První republiky. Byly zde například byty a řemeslné dílny. V novodobé historii zde sídlila Lidová škola umění, knihovna, sklad brambor, klub důchodců či Technické služby.

V letech 2008 – 2010 prošel lomnický zámek a jeho okolní prostranství rozsáhlou rekonstrukci.

V současné době je objekt ve správě Kulturního a informačního střediska, p. o. Prostory zámku, jeho nádvoří a přilehlého parku dnes slouží ke kulturním, společenským, konferenčním, reprezentačním i vzdělávacím účelům pro návštěvníky všech generací.

Otevírací doba

Lomnický zámek není prohlídkový. Jeho prostory lze navštívit v rámci výstav a kulturních akcí, případně po předchozí dohodě. V letních měsících v rámci cyklu akcí Léto na zámku.

Akce

11.8.2022 14:00

Loutkářský workshop pro děti

Akce v rámci Léta a babího léta na zámku 2022.
11.8.2022 16:00

Letní pimprlení na zámku – V jednom lese, v jednom domku

Loutková pohádka v podání Rudy Hancvencla (Vozichet Jablonec n. N.) v rámci Léta a babího léta na zámku 2022.
12.8.2022 21:00 - 21.8.2022

Zámecké letní kino 2022

10. ročník Zámeckého letního kina v rámci cyklu akcí Léto a babí léto na zámku 2022.
17.8.2022 17:00

Zámecký promenádní koncert - DH Broďanka

Akce v rámci Léta a babího léta na zámku 2022.
21.8.2022 16:00

Nedělní zámecký letní koncert - Rachot Banda

Nedělní pohodové koncerty (nejen) pro návštěvníky Zámecké kavárničky v rámci Léta a babího léta na zámku 2022.
27.8.2022 14:30

Loučení s prázdninami na zámku

Odpoledne plné zábavy pro malé návštěvníky.
28.8.2022 16:00

Nedělní zámecký letní koncert - Agregát

Nedělní pohodové koncerty (nejen) pro návštěvníky Zámecké kavárničky v rámci Léta a babího léta na zámku 2022.
17.9.2022 9:30

Food Festival Lomnice nad Popelkou 2022

Třetí ročník úspěšného food festivalu, který se opět uskuteční v okolí zámku v Lomnici nad Popelkou.
18.3.2023 14:00 - 21:00

Slavnost vína 2023

Další ročník ochutnávky vín na lomnickém zámku.
21.5.2022 - 4.9.2022

Léto a babí léto na zámku 2022

Letní část 11. ročníku cyklu kulturních akcí v interiérech i exteriérech zámku Lomnice nad Popelkou s bohatým programem (výstavy, loutkové pohádky, loutkářské workshopy, promenádní koncerty, nedělení letní koncerty, Zámecké letní kino, Zámecká kavárnička ad.).
Všechny akce
 

Navigace

 
Sdružení Český ráj © 1992-2022  |  Antonína Dvořáka 335, 511 01 TURNOV
tel.: +420 481 540 253  |  info@cesky-raj.info  |  Kontakty
 |  Intraweb
Liberecký kraj Královéhradecký kraj Středočeský kraj
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load