ENDERUPLNL

Severočeské muzeum Liberec

Jizerské hory

Masarykova 11
Liberec, 460 01

E-mail:muzeumlb@muzeumlb.cz
Web:www.muzeumlb.cz
QR kód kontaktů pro Váš mobilní telefon

Severočeské muzeum v Liberci patří mezi největší muzea v České republice. Založeno bylo v roce 1873 jako uměleckoprůmyslové muzeum a v českých zemích je nejstarším muzeem tohoto typu.
 
 
Krása + užitek
Expozice představuje chronologický vývoj evropského uměleckého řemesla a životního stylu středních a vyšších společenských vrstev od antiky přes středověk až po současnost.

Doteky severu: Přírodou Jizerských hor a Frýdlantska
Expozice představuje nejvýznamnější přírodní fenomény českého severu prostřednictvím dioramat. Výstavní prostory jsou doplněny o několik interaktivních prvků, pomocí nichž lze hravou formou získat dodatečné informace o příslušné problematice nebo pomocí dalších smyslů (sluch, hmat, čich) pocítit atmosféru světa zvířat.

Liberecké fragmenty
Expozice představuje dějiny města Liberce. Úvodní kapitolou je Zrod města, kdy stěžejním tématem je vývoj řemesel, nabytí městských práv a život na pozadí epidemií a válek. Následuje období bouřlivého 19. století s názvem Od městečka k metropoli severu, kdy ústředními motivy jsou pokrok a rostoucí sebevědomí města. Speciální sekci tvoří Divoký sever, kde jsou vystaveny exponáty z první světové války, z Muzea nacistického barbarství a završení představují předměty na hranici relikvií z roku 1968.

Fotografická galerie (pův. Kabinet fotografie)
Komorní výstavní prostor pro prezentaci autorských fotografií, historických fotografií regionu či  pohlednic. Expozice představí ve svém celku tisky, pozitivy, negativy a jiné práce z tohoto oboru v proměnných tematických výstavách.

Automatofony
Expozice představuje mechanické hudební automaty, z nichž většina je plně funkční, takže návštěvníci je mohou obdivovat nejen zrakem, ale i sluchem. Z vystavených exponátů jmenujme například pianoly (vyrobené v Liberci a blízkém okolí), dále pak orchestriony, polyfony, malé hřebíčkové strojky a flašinety.

Metelkův betlém
Jedinečný doklad betlemářského umění Západních Krkonoš, který v nedávné době prošel kompletní renovací. Jde o společné dílo Jáchyma Metelky (1825–1902) a jeho syna Václava (1866–1954). Betlém je široký tři a půl metru a je osazen 250 dřevěnými figurami, z nichž je více než třetina pohyblivých. Betlém je veřejnosti přístupný celoročně.

Filmy a seriály, které se v Severočeském muzeu natáčely

Jára Cimrman ležící, spící
Pět holek na krku
Prima sezóna
Genius - Albert Einstein

Příloha

Otevírací doba

všechny měsíce Po - zavřeno
Út - Ne 10:00 - 19:00

Vstupné

Vstupné
Poznámka:Vstupné je do konce roku 2021 dobrovolné.

Akce

22.9.2021 18:00

Otevření expozice Doteky severu

Buďte mezi prvními, kdo uvidí kompletní přírodovědnou expozici Doteky severu! Přijďte se podívat na dioramata znázorňující skalní masiv, koryto řeky, horskou louku nebo rumiště! Otevření a komentovaná prohlídka expozicí Doteky severu s kurátorem Pavlem Voničkou.
26.9.2021 17:00

Operní poklady

V prostorách Severočeského muzea se rozezní krásné melodie Giacoma Pucciniho, Franze Schuberta, Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka a dalších světových hudebních velikánů!
29.9.2021 18:00

Komentovaná prohlídka Liberec / Reichenberg

Prohlídka výstavy s jejím kurátorem Luďkem Lukuvkou, který vás zasvěceně provede stavebním vývojem Liberce a změnami, kterými během 20. století prošel. Kapacita prohlídky je omezená, proto doporučujeme rezervaci na info@muzeumlb.cz. Vstupné je 100 Kč.
5.12.2020 - 14.11.2021

Rostislav Vaněk: typografický portrét

Vaňkova práce utkvěla v povědomí veřejnosti zejména v podobě nadčasového informačního systému pražského metra. Chce-li se návštěvník dozvědět něco o pražském metru, na liberecké výstavě může zhlédnout původní makety a informační boardy z Vaňkova ateliéru.
1.1.2021 - 31.12.2021

Jizerský SKUBBISMUS

Výstava Jizerský SKUBBISMUS je ukázkou střetnutí doby, času, prostoru a především hmoty. Díla se rodí v okolí materiálové pestrosti Jizerských hor a díky tomu vidíme spektrum ateliérové tvorby na hranici umění a designu, kde prim hraje sklo.
5.12.2020 - 9.1.2022

Liberec kontra Reichenberg

Výstavní projekt Severočeského muzea je výběrem pozoruhodných exponátů dokumentujících spletitý a zajímavý architektonicko-urbanistický vývoj Liberce.
Všechny akce
, autor: p. Sváček

Služby a vybavení: úschovna zavazadel (šatna), občerstvení Typ muzea: vlastivědné přírodovědné, výtvarné umění

, autor: Severočeské muzeum, KU
, autor: Severočeské muzeum, KU
, autor: Severočeské muzeum, KU
, autor: Severočeské muzeum, KU
, autor: Severočeské muzeum, KU
, autor: Severočeské muzeum, KU
, autor: Severočeské muzeum, KU
, autor: p. Sváček
 
 

Navigace

 
Sdružení Český ráj © 1992-2021  |  Antonína Dvořáka 335, 511 01 TURNOV
tel.: +420 481 540 253  |  info@cesky-raj.info  |  Kontakty
 |  Intraweb
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2021
load