ENDERUPLNL

Ze Sobotky Plakánkem na Kost

Český ráj

Nenáročný výlet vedoucí malebnými údolími. Ze Sobotky vás údolím Plakánek zavede na hrad Kost a přes Prokopské údolí zpět do Sobotky.
 
 

Sobotka, vlak – Osek (po žluté – 0,9 km) – Střehom (po žluté – 3,3 km) – Plakánek (po žluté – 4,2 km) – Kost (po žluté – 5,9 km) – Prokopské údolí (po červené – 7,2 km) – Libošovice (po červené – 8,1 km) – Nepřívěc (po modré – 9 km) – Humprecht (po žluté, po modré – 11 km) – Sobotka, nám. – (po modré, po žluté – 11,9 km) – Sobotka, vlak (po zelené – 12,7 km)

https://mapy.cz/s/nologepudo

Sobotka 

Malebné městečko Sobotka je významným turistickým centrem s významnou historií a kulturní tradicí. Ve městě se nachází množství historických staveb nejen lidové architektury (Šolcův statek, Gansův dům ad.), ale i klasicistních a funkcionalistických. Na náměstí stojí rodný dům a Muzeum Fráni Šrámka, kde dnes sídlí informační centrum. Za návštěvu stojí i mohutný chrám sv. Maří Magdaleny z konce 16. století. Od roku 1991 je v Sobotce umístěna skulptura Dům pod půlměsícem (La casa sotto la luna) italského umělce Claudia Parmiggianiho, která je součástí jeho širšího projektu tvořeného dalšími třemi stavbami ve Francii, Itálii a Egyptě. Na okraji města, směrem k hradu Kost, leží sobotecký hřbitov s hroby významných soboteckých rodáků, například básníků Fráni Šrámka a Václava Šolce. Nad hřbitovem v lesoparku stojí lovecký zámek Humprecht. Pod zámkem najdete městské koupaliště a kemp. Ve městě je možnost ubytování, stravování i nákupů. Na začátku července se v Sobotce koná festival českého jazyka, řeči a literatury Šrámkova Sobotka, v druhé polovině srpna pak Sobotecký jarmark a festival řemesel.

Osek

Osek je velmi stará obec se zajímavým kostelem a dřevěnou šestibokou zvonici z roku 1601 s pozoruhodnou konstrukcí – trám nesoucí zvon je vzepřený šikmo ukloněnými vzpěrami.

Střehom

Vesnička Střehom je památkovou zónou s roubenými patrovými domy. Stojí tu vzácně zachovalý Střehomský mlýn, který často posloužil pro natáčení pohádek. Tou nejznámější je pravděpodobně pohádka S čerty nejsou žerty, ve které se stal domovem hlavního hrdiny Petra Máchala.

Plakánek

Romantické údolí Plakánek, obklopené skalami, směřuje od obce Střehom kolem rybníka Obora ke hradu Kost. Na dolním konci údolí je studánka Roubenka, připomínaná v básních Fráni Šrámka. Ke vsi Vesec u Sobotky z Plakánku odbočuje skalnatá rokle Vesecký Plakánek. Vesec určitě stojí za návštěvu, je vesnickou památkovou rezervací s ojediněle zachovanou okrouhlou návsí (tzv. českou okrouhlicí) a souborem 18 roubených domů. Turistická trasa vedoucí údolím Plakánek je určena pouze pro pěší!

Hrad Kost

Nedobytný hrad Kost je jedním z nejzachovalejších gotických hradů v Čechách. I přes různé přestavby se dochoval v téměř původní podobě, které dominují hranolová Bílá věž a menší válcová věž Lidomorka. Součástí areálu hradu je vedle původního hradního paláce také později vystavěné renesanční paláce, Bibrštejnský a Lobkovický. Hrad nabízí velký výběr prohlídkových okruhů, pestrou nabídku občerstvení a vlastní pivovar. 

Prokopské údolí

Malebné Prokopské údolí mezi Libošovicemi a hradem Kost navazuje na známé údolí Plakánek. Protéká jím potok zvaný Klenice. Pro průchod údolím je vhodnější polní cesta středem údolní nivy než červeně značená cesta, jejíž úseky mezi potokem a skalami bývají za mokra obtížně schůdné.

Libošovice

Vesnička Libošovice je poprvé připomínaná již v roce 1352. Byla nejprve součástí kosteckého panství, pak několik desetiletí vladyckým sídlem a koncem 15. století patřila znovu k hradu Kost. V obci se nachází kostel svatého Prokopa. Možnost stravování, obchod.

Nepřívěc

Nepřívěc je částí obce Libošovice s řadou roubených chalup. Stojí zde raně gotický kostel Nalezení svatého Kříže, který byl barokně přestavěn počátkem 18. století. Na hlavním oltáři je pozdně gotická socha Madony. Vedle kostela stojí osmiboká zděná zvonice z roku 1786.

Související články

Sobotka, autor: Jakub Podobský

Přístupnost pro nevidomé - brailovo písmo: wellness využití (zánaly, vířivka, masáže atd)

Kost, autor: Jakub Podobský
hrad Kost v zimě
Plakánek, autor: Míra Chmela
Humprecht, autor: Ondřej Holas
Údolí Plakánek
Dům pod půlměsícem
Oborský rybník, autor: Pavla Bičíková
 
 

Navigace

 
Sdružení Český ráj © 1992-2023  |  Antonína Dvořáka 335, 511 01 TURNOV
tel.: +420 481 540 253  |  info@cesky-raj.info  |  Kontakty
 |  Intraweb
Liberecký kraj Královéhradecký kraj Středočeský kraj
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load