ENDERUPLNL

Klidnou krajinou okolo Dolního Bousova

Český ráj

Nenáročný výlet má délku 23 km. Z Dolního Bousova vás zavede do Rabakova, poté do Veselice a přes Vlčí Pole zpět do Bousova.
 
 

Dolní Bousov – Svobodín (8148 – 3 km) – Petkovy (8147 – 6,7 km) – Lhotky, hájovna – (8147 – 9,8 km) – rozc. (modrá pěší – 10,8 km) – Rabakov (nezn. cesta) – 13,7 km) – Domousnice (nezn. silnice) – Veselice (nezn. silnice – 17,3 km) – Les Křižánek (modrá pěší – 18,3 km) – Vlčí Pole (modrá pěší – 20 km) – Dolní Bousov (modrá pěší – 22,7 km)


MAPA

DOLNÍ BOUSOV

Město na jižním okraji Českého ráje má empírovou radnici, pozdně barokní kostel sv. Kateřiny a rekonstruovanou barokní faru, která vznikla přestavbou původního loveckého a rybářského zámečku Černínů. Dnes v ní sídlí knihovna a informační centrum. Na náměstí stojí Mariánský sloup z 18. století. V létě je v provozu městské koupaliště. V okolí se nacházejí pozůstatky někdejší soustavy 30 rybníků, z nichž Červenský o rozloze 39 ha je druhým největším v Českém ráji. Možnost nákupu a stravování.

VLČÍ POLE

Za vlády Lobkoviců zde přestavbou tvrze vznikl renesanční zámek. V 19. století byl empírově upraven, avšak pozdější úpravy zcela potlačily charakter stavby. K zámku přiléhá rozsáhlý park se vzácnými dřevinami, třemi altány a sochou Merkura. V současnosti je zámek veřejnosti nepřístupný, sídlí zde domov seniorů.

PETKOVY

Na území obcí Petkovy, Domousnice a Lhotky byl v roce 1998 zřízen Přírodní park Čížovky. Reliéf krajiny tvoří ploché údolí, v jehož středu protéká Křešovský potok napájející řadu malých rybníků a doprovázený přirozenými lučními porosty, lučními a rákosinovými mokřady, malebnou nelesní zelení a zbytky starých ovocných sadů. Vyskytuje se tu řada méně běžných, vzácných, a dokonce i ohrožených živočišných druhů fauny i flóry. Celek vytváří obraz esteticky vyvážené krajiny.

RABAKOV

V malé obci na rozhraní Českého ráje a Polabí vzniklo v roce 2002 Veterán Jawa muzeum Rabakov. Muzejní sbírky soustřeďují kompletní základní řadu motocyklů české značky Jawa. Je jich více než sedm desítek typů a všechny jsou provozuschopné.

DOMOUSNICE

V obci byl v polovině 18. století na místě někdejší tvrze vybudován zámek, který tvoří patrová dvoukřídlá budova na půdorysu písmene L s výrazným středním rizalitem, mansardovou střechou a věžičkou. Kolem zámku je anglický park o rozloze 5,5 ha se dvěma alejemi kanadských topolů. V roce 1907 a 1911 zde trávila prázdniny operní pěvkyně Ema Destinnová a v obou letech ji zde navštívil slavný Enrico Caruso. Současní soukromí majitelé navázali i na dávnou tradici pěstování vína a osázeli okolí zámku novými vinicemi.

VESELICE

U obce Veselice se nachází malý židovský hřbitov, na kterém se dochovalo přibližně 250 náhrobních kamenů starých až 250 let. V ohradní zdi jsou zazděny dvě kvadrátní stély, v jejich blízkosti je nad dětským hrobem vztyčena atypická stéla s dvojicí andělíčků. Hřbitov je udržován a je volně přístupný.

LES KŘIŽÁNEK

Les leží v trojúhelníku obcí Zelenecká Lhota – Vlčí Pole – Veselice, kde kdysi stávala vesnice Kříženec. Ta byla zničena nejprve za husitských válek a znovu pak za třicetileté války, kdy už nebyla obnovena. V místech, kde stával kostelík, byl roku 1845 vztyčen dřevěný kříž a u někdejšího vchodu do kostelíka rostou dvě prastaré lípy. V lese Křižánek jsou chráněná mokřadní slatinná společenstva se vzácnými druhy rostlin, fragmenty acidofilních doubrav a bučin a s prameništěm potoka Záhubka.

Námesti TGM, Dolní Bousov

Přístupnost pro nevidomé - brailovo písmo: wellness využití (zánaly, vířivka, masáže atd)

Koupaliště Dolní Bousov
Dolní Bousov
Rabakov
DOMOUSNICE Zámek   JS01
fara dolni bousov
hřbitov Veselice
 
 

Navigace

 
Sdružení Český ráj © 1992-2023  |  Antonína Dvořáka 335, 511 01 TURNOV
tel.: +420 481 540 253  |  info@cesky-raj.info  |  Kontakty
 |  Intraweb
Liberecký kraj Královéhradecký kraj Středočeský kraj
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load