ENDERUPLNL

Za zapomenutými zámečky a sídly

Český ráj

Popovice 22, 506 01

QR kód kontaktů pro Váš mobilní telefon

Po stopách Albrechta z Valdštejna 

Středně náročný výlet bez větších stoupání měří 55 km. Začíná v Jičíně a pokračuje do Kopidlna, Libáně a zpět do Jičína.
 
 

Jičín – Popovice (nezn. silnice – 2,7 km) – Vitiněves (nezn. silnice – 5,4 km) – Milíčeves (nezn. silnice – 7,7 km) – Slatiny (nezn. silnice – 9,1 km) – Češov (nezn. silnice – 13,1 km) – Slavhostice (nezn. silnice – 16,7 km) – Chroustov (4288 – 18,9 km) – Kopidlno (4288 – 26,9 km) – Psinice (nezn. silnice – 32,2 km) – Libáň (červená pěší – 35,5 km) – Podhradí (4368 – 49,4 km) – Jičín (4368 – 55,1 km)


MAPA

JIČÍN 

Město Jičín dosáhlo svého největšího historického rozmachu za Albrechta z Valdštejna, který z něj učinil centrum svého panství. Město si zachovalo historický ráz a je součástí evropsky ojedinělé barokní krajinné kompozice. Historické náměstí je ze všech stran lemované podloubím.

Dnes je Jičín městskou památkovou rezervací, ve které najdete řadu historických památek, především barokní Valdštejnův zámek. V současnosti se v něm nachází muzeum a informační centrum. Zámek je propojený krytým schodištěm s kostelem sv. Jakuba Většího. Dominantu centra tvoří historická Valdická brána, ze které se nabízí krásná vyhlídka do okolí. Na opačné straně náměstí pak stojí kostel sv. Ignáce, a to v těsné blízkosti další valdštejnské památky – jezuitské koleje. V roce 2020 bylo na náměstí otevřeno nové Valdštejnovo muzeum a mincovna, kde si mohou návštěvníci vyzkoušet ražbu mincí.

Jičín je neodmyslitelně spjat s pohádkovou postavou loupežníka Rumcajse, který žil v nedalekém lese Řáholci. Navštívit lze Rumcajsovu ševcovnu, Rumcajsův svět Radka Pilaře či se vydat po Rumcajsově a Cipískově stezce. Přímo v Jičíně je možno osvěžit se na zrekonstruovaném koupališti Kníže. Ve městě se nachází řada restaurací, kaváren, hotely, penziony, obchody a další služby. Během turistické sezony je ve městě připravena řada zajímavých turistických programů, např. oblíbené prodloužené víkendy či komentované prohlídky.

MILÍČEVES

V obci Milíčeves byl v 70. letech 17. století postaven zámek podle návrhu známého architekta Carla Luraga. Kolem roku 1845 byl empírově přestavěn. Dnes v něm sídlí ústav sociálních služeb, zámecký park je volně přístupný.

SLATINY

Slatinský kostel ve stylu rokokové gotiky nechala v letech 1761–1763 vystavět hraběnka Anna Schliková. Objekt vyrostl na místě původního kostela s využitím obvodových zdí staré kostelní stavby. Jeho jediná loď má téměř čtvercový půdorys s polygonálním presbytářem.

ČEŠOV

Nedaleko obce se v lese na mírném návrší rozkládají Češovské valy – historické opevnění z počátku letopočtu s nejmohutnějšími valy dochovanými v Čechách. Jsou vysoké až 12 metrů a při patě široké až 55 metrů! Doplňovaly je hluboké příkopy, kdysi částečně vysekané ve skále. Památka je jednou ze zastávek naučné stezky Češov–Veselí. V současnosti je prostor oppida porostlý listnatým lesem. V sousedství se nachází poničená mohylová pohřebiště a dvě obdélné vyvýšeniny – postavení dělostřeleckých baterií ze třicetileté války. Při vstupu do hradiště byl v roce 1929 postaven pomník myslivce Tomáše Svobody z Jiráskova románu Temno.

SLAVHOSTICE

V obci najdete sochu sv. Jiří z roku 1863. Na návrší před obcí stojí roubený kostel sv. Václava ze 17. století, který byl v roce 1803 omítnut, a polygonální stupňovitá dřevěná zvonice.

KOPIDLNO 

V obci se nachází barokní kostel sv. Jakuba z roku 1705 a původně renesanční zámek vystavěný po roce 1533. Jeho dnešní vzhled je výsledkem pseudorenesanční přestavby ve 2. polovině 19. století provedené Ervínem Šlikem. U zámku, ve kterém dnes sídlí známá zahradnická škola, se rozléhá osmihektarový anglický park a velký Zámecký rybník s možností koupání. V parku se nachází Palmový skleník, který byl postaven podle vzoru známého skleníku u zámku v Schönbrunu. Dostavěn byl v roce 1894 podle projektu architekta Josefa Podhájského a je nejvýznamnější stavbou zámeckého areálu. Možnost nákupu, stravování.

LIBÁŇ

Nejstaršími památkami v obci jsou původně raně gotický kostel Nalezení sv. Kříže z druhé poloviny 13. století, kostel sv. Jiří v části Psinice a také barokní kostel sv. Ducha, ve kterém se dochovaly vzácné barokní varhany. Symbolem města je Libáňská borovička, přes tři sta let starý památný strom na místě zvaném „Na Horách“. Na Hasinském potoku leží Pilský rybník – velká vodní nádrž o rozloze 50 ha, sloužící jako hnízdiště a shromaždiště ptactva. V okolních lesích a mokřadech roste řada vzácných rostlin. Ke koupání tento rybník není vhodný. V obci je přírodní koupaliště, minipivovar, možnost nákupu a stravování.

PODHRADÍ

Nad obcí byl kolem roku 1300 postaven mohutný hrad Veliš, který byl v roce 1658 na císařský rozkaz rozbořen. V 19. století byla většina pozůstatků hradu zničena při rozšíření nedalekého čedičového lomu. Z místa je pěkný kruhový rozhled. V obci stojí barokní kostel sv. Václava s venkovním schodištěm, po jehož stranách jsou umístěny perspektivně se zmenšující sochy světců. Na hřbitově najdete hrobku rodu Schliků, v níž jsou uloženy i pozůstatky hraběte Jáchyma Schlika, jednoho ze sedmadvaceti českých pánů popravených v roce 1621 po porážce v bitvě na Bílé Hoře. Severozápadně od obce se nachází poutní místo s Loretou, která je součástí tzv. barokní komponované krajiny Mariánské zahrady.

Související články

Zámek Vokšice, autor: jan špelda

Přístupnost pro nevidomé - brailovo písmo: wellness využití (zánaly, vířivka, masáže atd)

Zřícenina hradu Veliš, autor: jan špelda
Výhled z vrchu Veliš, autor: jan špelda
Kostel sv. Václava, Veliš, autor: jan špelda
Zámek Dětenice, autor: archiv zámku Dětenice
Češovské valy, autor: jan špelda
Kostel Nanebevzetí Panny Marie Slatiny, autor: Jaroslav Kocourek
Zámek v Jičíněvsi, autor: jan špelda
Valdštejnská lodžie
Palmový skleník Kopidlno
zámek Jičín
Jičíněves
 
 

Navigace

 
Sdružení Český ráj © 1992-2022  |  Antonína Dvořáka 335, 511 01 TURNOV
tel.: +420 481 540 253  |  info@cesky-raj.info  |  Kontakty
 |  Intraweb
Liberecký kraj Královéhradecký kraj Středočeský kraj
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load