ENDERUPLNL

Historie oblasti

Historie člověka na území Českého ráje začíná asi před 350 000 lety - nejprve to byli v době kamenné lovci mamutů a jeskynních medvědů, později v 6. - 5. tisíciletí př. n. l. zemědělci, tj. zejména ve starším období lid s keramikou volutovou a v mladším období lid s keramikou vypíchanou.

Okolo r. 2000 př. n. l. byla oblast Českého ráje osídlena lidem popelnicových polí, který budoval pevná hradiště (Mužský, Prachovské skály, Klamorna). Asi ve 4. stol. př. n. l. obsazovali jižní část oblasti Keltové a v posledním století př. n. l. je postupně nahrazovali Germáni, po jejichž odchodu v době tzv. stěhování národů přišli Slované, konkrétně Charváti, kteří znovu obnovili stará hradiště v Prachovských skalách, Hrada na Mužském apod.

Od 10. stol. spadá území pod nadvládu rodu Přemyslovců, který je přidělil rodu Markvarticů. Ti se postupně rozrostli na dlouhou řadu rodových větví: Valdštejny, Vartemberky, Michalovice, Lemberky, od nichž pochází většina kulturních památek v oblasti.

Bitva, obrázek se otevře v novém okněPo husitských taženích, jejichž výsledkem bylo vypálení řady klášterů, hradů a měst, se zde upevňovala moc šlechty, byla založena řada měst, skláren, hutí a hamrů a rozvíjela se těžba železné rudy. Poté přichází povstání českých stavů, jehož se z oblasti Českého ráje a Podkrkonoší zúčastnili např. Albrecht Jan Smiřický, Jáchym Ondřej Šik, Václav Budovec z Budova, Matyáš Thurn a pán na Pecce Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, a po němž se většiny zkonfiskovaného majetku v oblasti zmocnil Albrecht z Valdštejna. Ten si za středisko nových držav zvolil Jičín, který se měl stát skutečným centrem vzdělanosti a moci. V průběhu třicetileté války a po smrti Valdštejna byla celá oblast zcela vydrancována.

Oblast Českého ráje a Podkrkonoší pak byla postižena ještě jednou přibližně o 200 let později za prusko-rakouské války, jejíž bitvy se konaly např. u Mnichova Hradiště, Kosti, Jičína a Turnova.

Vytvořeno 29.4.2004 15:41:55 - aktualizováno 13.7.2009 11:33:44 | přečteno 12243x | Ing. Jiří Lukeš
 
 
Sdružení Český ráj © 1992-2023  |  Antonína Dvořáka 335, 511 01 TURNOV
tel.: +420 481 540 253  |  info@cesky-raj.info  |  Kontakty
 |  Intraweb
Liberecký kraj Královéhradecký kraj Středočeský kraj
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load