ENDERUPLNL

Putování po lesních kapličkách Mariánské zahrady s Annou a Františkem Schlikovými

Q Putování po lesních kapličkách Mariánské zahrady Mapa

Vycházka kolem čtyř lesních kaplí, jejichž prostřednictvím se návštěvník seznámí s hlavním poselstvím barokní krajinné kompozice hraběte J. F. Schlika. Součástí vycházky je i výstup na vrch Veliš (rozhled na Mariánskou a Valdštejnovu zahradu). Mezi zajímavosti lesních kaplí patří např. rozdílný půdorys jednotlivých kaplí.

  • Obtížnost hledačky: snadná, v jednom místě orientačně náročná
  • Délka hledačky: asi 11,45 km; na poklidné projití budete potřebovat celý den
  • Kdy je vhodné hledačku procházet: hledačka je přístupná celoročně
  • Doporučené vybavení na cestu: tužka, papír, může se hodit dalekohled
  • Začátek hledačky: Dolní Lochov u Jičína, u obecního úřadu
  • Upozornění: Hledačka vede převážně po lesních cestách, ve třech pasážích mimo ně. Trasa není vhodná pro ty, kdo mají pohybové omezení. Stateční rodiče  s kočárkem vhodným do terénu quest skoro jistě zvládnou. 

Úvodem k příběhu kaplí

Byli dva lidé, urození, a velmi toužili po děťátku.  Roky běžely a oni zůstávali sami. Modlili se k Bohu, prosili.  Pečovali o krajinu, jejímiž byli pány; budovali zámky, hospodářství, kostely, kaple.  Pohleď, Pane, jak my tu s Tvým jménem v srdci a na rtech pracujeme;  potěš nás ve své milosti a dopřej nám dědice! Byli pokorní, milovali Pannu Marii a sv. Františka z Assisi. Jejich nakládání s krajinou bylo něžně ženské; nedopouštěli se násilí, ale cesty a stavby budovali tam, kde jim to místo přirozeně umožnilo. Propojovali místa v krajině – snad že nechtěli zůstat sami, cítili potřebu vědět o sobě, dotýkat se všemi způsoby mezi sebou i s Bohem.  Výsledkem jejich práce a pomoci věhlasných architektů je dnes již málo patrný komunikační systém v krajině – krajina a stavby v ní položené tak, aby byly vzájemně propojeny, vytvářely síť, obrazec, strukturu a ve svém důsledku jakýsi svět ve světě, skýtající pocit bezpečí, klidu, sounáležitosti, spolupatření; svět jako kolébku, která ale v jejich případě zůstala prázdná.

Jmenovali se František Josef a Anna Josefa, příjmením Schlikovi, a žili před 300 lety. On zemřel o třicet let dříve, ona pak pokračovala s nezměněným úsilím v jeho díle.

Ještě za jeho života byly v lesích Velišského hřbetu postaveny čtyři kaple. Co stavba, to prosba: Panno Marie, toužíme po dítěti. Anděli Strážce, dopřej nám děťátko a ochraňuj je! Otče, Synu i Duchu Svatý, smilujte se nad námi a dejte nám dědice. Svatá Anno, matko Mariina, ty víš, jak krásné je dát život; přimluv se za nás a naplň naši touhu.

Co stavba, to obětovaný šperk, láskou a vírou dotýkaný. Ony čtyři kaple jsou čtyři drahokamy, vybroušené do čtyř různých tvarů, aby ozdobily čtyři místa Františkovi a Anně milá. 

Vydejme se na cestu, která je poutí, a naplňme její poslání: vystupme z tohoto světa a času, obraťme se do sebe, proměňme sami sebe, prožijme námahu i zážitek víry.

ikona souboruQ Putování po lesních kapličkách Mariánské zahrady

Hledačku vytvořili na jaře 2015 Blažena Hušková a Honza Had Mertlík s pomocí přátel Mariánské zahrady. O hledačku se stará Sdružení Český ráj ve spolupráci s partnery.

Questing vyvinula nezisková organizace Vital Communities of the Upper Valley ve Vermontu, USA v roce 1995 a je nositelem příslušné ochranné známky.

Tento quest (hledačka) vznikl v rámci projektu  "Rozvoj turistiky v Mariánské a Valdštejnově zahradě", který realizovalo Sdružení Český ráj ve spolupráci s měs-tem Jičín a Svazkem obcí Mariánská zahrada. Projekt byl spolufinancován z Programu rozvoje venkova prostřednictvím místní akční skupiny Otevřené zahrady Jičínska z. s.

Loga publicity Leader a OZJ, obrázek se otevře v novém okně

Putování po lesních kapličkách Mariánské zahrady

Q Putování po lesních kapličkách Mariánské zahrady Mapa

Q Putování po lesních kapličkách Mariánské zahrady Mapa

 
Q Putování po lesních kapličkách Mariánské zahrady Stránka 4

Q Putování po lesních kapličkách Mariánské zahrady Stránka 4

 
 
Vytvořeno 26.6.2015 23:53:42 | přečteno 1687x | Ing. Jiří Lukeš

Diskuze

Do diskuze zatím nikdo nepřispěl.

 
 
Sdružení Český ráj © 1992-2022  |  Antonína Dvořáka 335, 511 01 TURNOV
tel.: +420 481 540 253  |  info@cesky-raj.info  |  Kontakty
 |  Intraweb
Liberecký kraj Královéhradecký kraj Středočeský kraj
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load