ENDERUPLNL

Žluna zelená

Žluna zelená, autor: RNDr. Zdeněk Mrkáček

 Český ráj nabízí velmi rozmanité možnosti také pro život ptáků, kteří patří neodmyslitelně k životu nás, lidí. Obklopují nás a provázejí prakticky celý život. Můžeme je pozorovat v lesích, skalních městech, na louce, u vody, v parku, na zahradě i jinde. Jejich pozorování nám přináší celou řadu výhod a mezi nimi i radost a poučení.

V Českém ráji hnízdí pravidelně na 140 druhů ptáků. Jsou mezi nimi dravci, sovy, pěvci, bahňáci a další řády. Mezi pozoruhodné skupiny ptáků patří také šplhavci. Kromě krutihlava to jsou stálí ptáci, ke šplhání jsou vybaveni tvrdými ocasními pery, hnízdí v dutinách stromů, silným zobákem klepou do stromů a hlavně v dobu toku (namlouvání) většinou bubnují. Také podle bubnování lze jednotlivé druhy rozlišovat.

Z našich členů jejich rodiny se setkáváme nejčastěji se strakapoudem velkým, který létá i na naše krmítka. Vzácnější již je jeho „sestřenice“ – žluna zelená. Je menší než datel černý a o málo větší než blízce příbuzná žluna šedá. Od kořene zobáku má typický černý vous, který má u samce červený střed. O její přítomnosti se spíše ale dovíme podle hlasu. V době toku, ale i na konci léta je jím hlasité jásavé volání, které má podobu mírně se zrychlující řady slabik „glygly-gly“. Žluna šedá na rozdíl od zelené má podobnou, ale měkčí, smutnější a většinou klesající řadu. Podobně jako u jiných ptáků ani u žluny není toto volání jediným hlasovým projevem. Řadu dalších uslyšíme hlavně přímo na hnízdišti, když například samec přiletí, aby vystřídal samici při sezení na vejcích. Tehdy jde o dosti tiché a kratší volání. Bubnování, které je typické u datla a strakapoudů, slyšíme od žluny jen zřídka. Žluna šplhá běžně po stromech a někdy i na budovách, na zemi poskakuje a vyhrabává zde mravence z mravenišť. Létá v dlouhých vlnovkách, při kterých střídá rázy křídel s fází setrvačného letu s křídly přitištěnými k tělu.

V naší republice hnízdí pravidelně a poměrně hojně, a to platí také pro Český ráj. I ona patří ke stálým ptákům s ojedinělými krátkými potulkami. Obývá hlavně otevřenou krajinu s rozptýlenou mimolesní zelení a menšími lesy, zahradami a parky. Hnízdí od dubna do počátku června ve stromové dutině, kterou si sama vytesává a která může být i poměrně nízko nad zemí. Žluna využívá stejnou dutinu i vícekrát po sobě. Mezi její oblíbené hnízdní stromy patří jabloň, vrba, topol a ořešák, jak dokládá přiložený snímek. Snůška obsahuje kolem 6 vajec, na kterých sedí samice i samec přibližně 18 dní, a asi tři týdny krmí oba rodiče mláďata v dutině. Zkuste se pozorněji dívat kolem sebe.

Možná, že právě tato žluna hnízdí na vaší zahradě či v okolí. Setkání s ní je vždy hezkým zážitkem.

Text a foto RNDr. Zdeněk Mrkáček

Vytvořeno 18.1.2012 9:02:17 | přečteno 1833x | zdarska
 
 
Sdružení Český ráj © 1992-2023  |  Antonína Dvořáka 335, 511 01 TURNOV
tel.: +420 481 540 253  |  info@cesky-raj.info  |  Kontakty
 |  Intraweb
Liberecký kraj Královéhradecký kraj Středočeský kraj
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load