ENDERUPLNL

Za drahými kameny a minerály

Turnov

Od konce 16. století pracují v Turnově brusiči drahých kamenů a tato exkluzivní výroba společně se šperkařstvím jej odlišuje od podobných městeček v celé Evropě. Než se vydáme na některé z okolních nalezišť drahokamů, navštívíme Okresní muzeum Českého ráje s největší sbírkou jaspisů a stálou výstavou granátových šperků u nás. V jedné z nejmodernějších mineralogických expozic v Evropě si drahé kameny budete moci doslova osahat. Muzeum ve spolupráci s Městským informačním střediskem a DUV Granát pravidelně pořádá setkání kamenářů, mineralogické burzy a v letních měsících mezinárodní šperkařská sympozia s doprovodným programem pro veřejnost jako jsou např. ukázky broušení drahokamů, výstavy, návštěva „šperkařské školy” (založ. 1884), exkurze do brusíren drahých kamenů a do DUV Granát („Drahý kámen a šperk v Českém ráji”, 2. a 3. týden v červenci).

Blízká Pacltova huť tavila skleněnou kompozici k výrobě imitací drahých kamenů až do roku 1864. I dnes ve městě pracuje řada brusičských dílen, které lze po dohodě navštívit. Kromě nich ve městě sídlí největší výrobce granátových šperků na světě, již zmíněné, Družstvo umělecké výroby Granát, které svou historii i současnou produkci prezentuje v červenci ve stejnojmenné galerii na turnovském náměstí.

Muzeum Českého ráje, tel.: 481 322 106 , 481 325 277
e-mail: mail@muzeum-turnov.cz, www.muzeum-turnov.cz

Brusírna kamenů Gema, Na Stebni 365, Turnov
tel.: 481 323 501 , e-mail: malinkova.j@quick.cz, www.gema.liberecko.com
exkurze pro skupiny (min. 5 osob)

Brusírna Petr Šťastný, Trávnice 156, Turnov
tel.: 481 322 005 , e-mail: petrstastny@wo.cz, www.atelierpst.com
prohlídky pro 20 osob po předchozí telefonické dohodě

SUPŠ, Skálova 373, 511 01 Turnov
tel.: 481 321 232 , e-mail: info@sups.info, www.sups.info
pouze pro předem domluvené skupiny (během akce Drahý kámen a šperk otevřeno 14 dní v měsíci červenec)

Obchody DUV Granát
Nám. Českého ráje 4, 511 01 Turnov, tel.: 481 323 598
Nám. E. Beneše Liberec, tel.: 485 100 583
Antala Staška 183, Lomnice nad Popelkou, tel.: 481 671 677
Panská 1, Dlouhá 28-30, Praha, tel.: 222 245 832 , 222 315 612
Dr. Stejskala 9, České Budějovice, tel.: 386 358 068
Latrán 53, Český Krumlov, tel.: 380 714 135 , 380 711 748

Rovensko pod Troskami

Cestou ve směru na Jičín se můžeme v Radvánovicích zastavit v brusičské dílně J. Šálka s výstavou kamenů a šperků i ukázkou broušení. Rovensko je v turistických průvodcích uváděno pro kuriózní zvonici se zvony obrácenými srdcem vzhůru. Na začátku 17. století v blízkém kostele kázal kališnický kněz, alchymista a dvorní hledač drahokamů císaře Rudolfa II., Šimon Tadeáš Budecius. Začátkem 18. století vzniklo po Turnovu i zde kamenářské bratrstvo. Zdejší brusiči zpracovávali mj. české granáty, které se ještě v 19. století sbíraly v blízkém okolí. Současné broušení diamantů ve firmě Josefa Patočky je unikátem v celé ČR a navazuje na tradici, kterou ve 20. letech založili v Turnově belgičtí brusiči. V Rovensku po Troskami působí také brusičská dílna Josefa Malého, který každoročně vystavuje drahé kameny od dubna do října na hradě Kost, kde také předvádí ukázky broušení drahých kamenů a českých granátů. V Rovensku můžeme také navštívit malé místní muzeum se stálou kamenářskou expozicí.

Josef Malý, tel.: 481 382 454
výstava a ukázky broušení drahých kamenů na hradě Kost
květen - září denně kromě pondělí 9:00 - 17:00
duben a říjen sobota, neděle a prázdniny 9:00 - 16:00

Libuň

Stará obec není známá jen výskytem pseudomorfóz achátu s paprsčitě utvářenou krystalickou stavbou. Všude v okolí se již v 19. století brousily podomácku české granáty dodávané faktory z Rovenska nebo Turnova. V libuňské faře je dnes galerie malíře Františka Kavána, jenž zde prožil část života.

Lomnice nad Popelkou

Z Libuně pokračujeme směrem na Jičín, po cca 2,5 km (před Kněžnicí) odbočíme doleva směrem na Doubravici a Kyje. V tamních melafýrových lomech se vyskytují charakteristické zploštělé achátové pecky s efektní červenožlutou kresbou a vzácněji i s krystalky ametystu. V lomech však probíhají těžební práce, a proto je vstup do nich zakázán. Přijedeme do Bradlecké Lhoty (v místním potoce ojedinělé nálezy granátů, na polích směrem k Železnici i karneolů) a pokračujeme do Lomnice nad Popelkou. Na hřebeni táhnoucím se severozápadním směrem ke Kozákovu se rozkládá několik lokalit, kde lze na polích hledat chalcedony a acháty např., Košov, Morcínov, Žlábek. Želechy prosluly nálezy hvězdicovitých krystalů pektolitu. V samotné Lomnici pak opatruje menší mineralogickou sbírku městské muzeum a působí dvě brusičské dílny J. Vojíka a L. Hromádka. Milovníkům kamenů se vyplatí odbočit tady mimo náš okruh do Železnice s malým muzeem vystavujícím rovněž sbírku achátů. A především z Lomnice můžeme odbočit do Nové Paky v jejiž okolí jsou naleziště achátů a nalezišti zkamenělých dřev. Těm je věnovaná hezká expozice městského muzea umístěného v novorenesančním Suchardově domě.

Brusičská dílna L. Hromádko, Palackého 640, 512 51 Lomnice nad Pop.
tel.: 481 120 081, 737 561 992
www.drahokam.xf.cz  
ukázky broušení drahých kamenů pro předem objednané skupiny (max. 15 osob)

Muzeum Lomnice nad Popelkou, 481 671 872 , 481 671 335
e-mail: knihovna-lomnice@seznam.cz, www.lomnicenadpopelkou.cz

Muzeum Železnice, Muzejní nám. 181, 507 13 Železnice
tel.: 493 534 941 , 493 525 679 , 737 573 278

Městské muzeum - Klenotnice drahých kamenů, F. F. Procházky 70, 509 01 Nová Paka
tel.: 493 723 542

Kozákov

Hora 14 km severozápadně od Lomnice nad Popelkou, od mladší doby kamenné známá nálezy barevných jaspisů, achátů a drahokamových odrůd křemene ve vyvřelých melafýrech. Nad Lestkovem přijedeme k malé expozici kozákovských i cizích kamenů a přístupné brusičské dílně J. Votrubce, v níž si můžete vyzkoušet svou zručnost na starém brusu. Odtud je snadno pěšky dostupný Votrubcův lom, dnes chráněný přírodní výtvor, v němž je možno najít úlomky červenozelených jaspisů, chalcedony a acháty, vzácně i ametysty. Přesuneme se na severní svah Kozákova směrem ke Smrčí, kde jsou zase čedičové lomy s výskytem čirých zelenožlutých chrysolitů a pokračujeme přes Železný Brod směrem na Harrachov. V Příchovicích odbočíme vlevo do Horního Polubného a na Jizerku.

Výstava a brusičská dílna J. Votrubce, Radostná pod Kozákovem 20, 512 53 Turnov
tel.: 481 320 108 , celý rok, denně 10:00 - 17:00

Jizerka (Malá Jizerská louka)

Již ve 2. polovině 16. století probíhala na Jizerce prospekce a těžba drahých kamenů, zvláště safírů a zirkonů. Proslulý je zvláště Safírový potok, v němž bylo identifikováno asi 30 dalších druhů minerálů včetně iserinu a pleonastu. Dnes je Jizerka součástí chráněné krajinné oblasti a Safírový potok přírodní rezervací.

Szklarska Poreba

Vrátíme se do Příchovic a pokračujeme do Harrachova (výskyt zeolitů), kde překročíme státní hranici s Polskem a pokračujeme do známého letoviska Szklarska Poreba. Zde můžeme navštívit dvě mineralogická muzea shromažďující minerály a horniny západních Sudet.

Muzeum Mineralogiczne, ul. Kilińskiego 20, Szklarska Poreba, Poland
tel.: +48 77173537 , e-mail: sokolowski_muzea@posta.onet.pl, www.sokolowski-muzea.pl

Muzeum Ziemi, ul. Jeleniogórska 9, Szklarska Poreba, Poland
tel.: +48 75 717 3287 , e-mail: junavall@hot.pl, www.szklarskaporeba.pl

Informacja Turystyczna, ul. Jednosci Narodowej 3, 58-580 Szklarska Poreba, Poland
tel.: +48 75 71 72 449 , e-mail: it@sklarskaporeba.pl, www.szklarskaporeba.pl

Görlitz

Od středověku významné středisko regionu s množstvím historických památek zaznamenalo rozvoj obchodu a řemesel včetně zlatnictví a stříbrnictví. Na tuto tradici navazuje dnes Spolek zlatníků, stříbrníků a brusičů drahokamů. Nabízí se možnost návštěvy šperkařského ateliéru Lehmann v historickém centru města. V Městském muzeu (Stadtmuseum) je vystavena bohatá sbírka minerálů.

Schmuckatelier Lehmann, Bruederstr. 12, D-02826 Görlitz, BRD
tel.: +49 3581 405 266 , e-mail: mlehmann.ge@gmx.net

Infozentrum, Bruederstrasse 1, D-02826 Görlitz, BRD
tel.: +49 358 147 570 , e-mail: info@g-tm.de, www.goerlitz.de

Löbau

Z Görlitz se stočíme k jihozápadu do malého městačka Löbau s muzeem řemesel, kde je ale také malá expozice geologie a minerály Horní Lužice. Pravidelně jsou zde v letní sezóně pořádány mineralogické výstavy. Gymnázium „Geschwister Scholl” vlastní mineralogickou sbírku čítající 3000 položek. Od roku 2001 bude zpřístupněna školním výpravám a studentům, v současnosti je již otevřena zahrada hornin Horní Lužice. Asi 15 km od Löbau, v Konigsheiner Berge vzniklo muzeum žuly s geologickou expozicí.

Geschwister Scholl-Gymnasium Löbau, Direktor Herr Dr. Stephan, Pestalozzistrasse 21, 02708 Löbau, BRD
tel.: +49 358 580 520 , e-mail: info@gymnasium-loebau.de, www.loebau.de

Granitabbaummuseum am Steinbruch Königshain
tel.: +49 3582 660 127

Löbau-Information, Altmarkt 1, 02708 Löbau, BRD
tel.: +49 3585 450 140 , e-mail: tourist-info@svloebau.de, www.loebau.de

Z Löbau již jedeme zpět do ČR, do Liberce a dále ve směru na Turnov. Po pravé straně míjíme masiv Ještědu s charakteristickou siluetou televizní věže oceněnou r. 1969 evropskou Perretovou cenou (arch.Hubáček) Na úbočích ještědského hřebenu byla zjištěna naleziště sytě červeného jaspisu a výchozy křemenných žil. Po cca 12 km zahlédneme vpravo Hodkovice nad Mohelkou proslulé v 17. a 18. století broušením rubínů.

Frýdštejn

Za Hodkovicemi odbočíme vlevo do Jílového a opět doleva do Bezděčína. Zde se nachází činný melafýrový lom s výskytem charakteristických světlých achátů a drobně skvrnitých jaspisů (zákaz vstupu). Z Bezděčína pokračujeme do Frýdštejna, sjedeme do údolí Jizery v obci Malá Skála, odtud do Turnova. Při sjezdu z kopce Oběšeňáku objevíme po pravé straně bývalou hospodu Na Metelce s fasádou obloženou achátovými peckami. A za pár kilometrů se ocitneme opět ve městě drahých kamenů - v Turnově.

Vytvořeno 29.4.2004 15:53:41 | přečteno 46093x
 
 
Sdružení Český ráj © 1992-2023  |  Antonína Dvořáka 335, 511 01 TURNOV
tel.: +420 481 540 253  |  info@cesky-raj.info  |  Kontakty
 |  Intraweb
Liberecký kraj Královéhradecký kraj Středočeský kraj
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load