ENDERUPLNL

Významné církevní památky

Vstup do kostelů, pokud není uvedeno jinak, je mimo konání bohoslužeb možný pouze pro organizované a předem objednané skupiny.

Jenišovice

Kostel sv. Jiří vystavěný 1728 - 44, s rokokovým zařízením. Kostel měl být spojen lipovou alejí (tzv. Rohanka) se sychrovským zámkem, jejíž torzo je dnes významným krajinotvorným prvkem. Děkanský úřad Turnov, tel.: 481 321179 .

Kosmonosy

Barokní loreta postavená 1704 - 12 (projekt G. B. Alliprandi) s ústřední Svatou chýší - hranolovou kaplí, obklopenou klenutými ambity. Opodál Lorety stojí raně barokní zvonice (F. Carrati 1673) se sochařskou výzdobou J. Jelínka.

MěÚ Kosmonosy, tel.: 481 722 735

Malá Skála

Kaple sv. Vavřince postavená v polovině 19. stol. sloužila původně jako zámecká. Zrekonstruovaná ekumenická kaple byla v roce 1996 slavnostně otevřena a poté vysvěcena Křížová cesta, dílo maloskalského rodáka akademického malíře Josefa Jíry, a dvojoltářík malířů Vladimíra Komárka a Josefa Jíry.

E. Pánková, Malá Skála 215, 468 22 Malá Skála

Mladá Boleslav

Sbor Českých bratří - významná renesanční stavba bratrského sboru, byla vybudována jako trojlodní tribunový kostel v letech 1544 - 54 (M. Borgorelli). Interiér zdobí sgrafita a štukatury. Dnes slouží jako výstavní síň.

Sbor Českých bratří, tel.: 326 323 781

Mnichovo Hradiště

Barokní kaple sv. Anny z r. 1724 byla přistavěna ke kapucínskému klášteru za zámeckým parkem. Interiér se soudobou výzdobou navazuje na kostel sv. Tomáše, s hrobkou Albrechta z Valdštejna. V kostele bylo novodobě umístěno lapidárium barokních skulptur.

Zámek Mnichovo Hradiště, tel.: 326 773 098

Přepeře (u Turnova)

Pozdněgotický kostel sv. Jakuba z let 1545 a 1557 se dvěma, nestejně širokými loděmi. Zaklenut žebrovými kříži, ve svornících desky s reliéfními portréty. Zařízení z 16. - 19. stol. Exteriér, zvláště věž novogoticky upraven 1871.

Děkanský úřad Turnov, tel.: 481 321 179

Tip: V Nudvojovicích, dnes místní část Turnova, raně gotický kostel sv. Jana Křtitele z doby kol. 1250. Důkladně puristicky restaurovaný 1894.

Rovensko pod Troskami

Kostel sv. Václava vybudovaný kolem 1350, interiér přestavěn ve 2. polovině 16. století. Mísí se zde gotické prvky s renesančními. Vedle kostela roubená barokní zvonice proslulá obrácenými zvony.

Zvonice otevřena: út - so 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00, ne 12:00 - 16:00
Farní úřad Rovensko pod Troskami, tel.: 481 382 226

Tábor u Lomnice nad Popelkou

Po Bozkovském chrámu P. Marie (více v kapitole Baroko) je kostel Proměnění Páně vystavěný 1703 a zevně upravený 1836, druhým nejvýznamnějším poutním místem regionu. V uplynulých letech byl důkladně rekonstruován, vede k němu obnovená křížová cesta.

Farní úřad Lomnice nad Popelkou, tel.: 481 671 347 .

Turnov

Monumentální trojlodní chrám Narození Panny Marie navrhl a založil M. Hausknecht a po 1860 dokončil B. Grueber. Interiér se žebrovou klenbou je vybaven pseudogotickým mobiliářem z proslulé dílny sychrovských Bušků. Hlavní oltář zdobí drahokamy z okolních nalezišť. Pravidelné prohlídky turnovských kostelů pořádá od června do září.

Městské informační středisko Turnov, nám. Českého ráje 26, 511 01 Turnov
tel., fax.: 481 366 256 , tel.: 481 366 255 , e-mail: info@turnov.cz, www.turnov.cz

Veliš

Barokní kostel sv. Václava s přilehlým hřbitovem s bohatou sochařsku výzdobou byl postaven podle projektu Anselma Luraga z r. 1747 - 52. Nedaleko, na hřbetu hory Veliš, byl r. 1999 vztyčen při křesťanském ekumenickém setkání smírčí kříž.

Farní úřad Jičín, tel.: 493 322 701 .

Vinec (u Ml. Boleslavi)

Kostel sv. Mikuláše patří k nejvýznamnějším románským církevním objektům v Čechách. Nynější stavba byla vybudována kolem r. 1240. Cenný sloupkový portál zdobí s figurální motiv v tympanonu, také interiér přečkal bez podstatných stavebních zásahů.

Přehled církevních památek Českého ráje a jejich podrobnější popis naleznete v sekci Církevní památky

Vytvořeno 29.4.2004 15:48:36 - aktualizováno 27.2.2009 14:37:53 | přečteno 8204x
 
 
Sdružení Český ráj © 1992-2022  |  Antonína Dvořáka 335, 511 01 TURNOV
tel.: +420 481 540 253  |  info@cesky-raj.info  |  Kontakty
 |  Intraweb
Liberecký kraj Královéhradecký kraj Středočeský kraj
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load