ENDERUPLNL

Sklářská cesta

Turnov

Skleněná cesta je putováním po místech se sklářskou tradicí a současností. Jejím nejjižnějším místem je Turnov. Začátkem 18. století se zde objevily první pece k tavení barevných kompozičních skel a mačkání a broušení skleněných kamenů převyšovala svým ekonomickým významem i tradiční broušení přírodních drahokamů. Po napoleonských válkách vznikla v blízkosti dnešní šperkařské školy osada Sklenařice, z níž se dochovala pouze Pacltova huť činná do roku 1864. V meziválečném období vyráběly nebo zpracovávaly skleněné kameny a perle velké firmy Belda, Flégr, Ouhrabka, Pitaš, Plíhal, Šlechta a Valha, vedle nich pak stovky podomáckých dělníků. Tato sklářská tradice žije dosud v činnosti závodů Preciosa. Ve městě působí dílna tavené skleněné plastiky L. Málka. Ve skupinách 5-20 osob je možno po ohlášení navštívit výrobu skleněných figurek Eliglass.

Atelier Eliglass, Eliška Šídová, Alej Legií 696, 511 01 Turnov
tel.: 481 322 023
výroba skleněných figurek, pouze pro předem ohlášené skupiny, 5 - 20 osob ve skupině

Frýdštejn

Podobný sortiment jako v Turnově, navíc s broušením skleněných kroužků „banglí” úspěšně zavedl v nedalekém Frýdštejně F. Schmidt. Jeho strojní, progresivně zařízenou brusírnu získala po r. 1948 Preciosa, která zde zavedla i výrobu skleněných lustrů. Romantickou cesto pod zříceninou hradu Frýdštejna a s výhledem na Vranov a Suché skály se dostaneme do Malé Skály v údolí Jizery.

Malá Skála, Líšný, Splzov

Také tady se ujala domácí sklářská práce a mačkání knoflíků nebo vinutí perel a figurek bylo koncem 19. a začátkem 20. století obživou mnoha obyvatel. Skutečnou sklárnu ale nalezneme dále k Železnému Brodu, v Líšném. Také zde, stejně jako v okolních obcích, šlo nejprve o drobnou výrobu pro jablonecké a železnobrodské obchodní firmy. V roce 1956 byla tato produkce rozšířená o skleněné kameny a lustrové ověsy a soustředěna do sklárny náležející ke koncernu Železnobrodské sklo, nyní Liglass.

Brusičská dílna Splzov, Sklo Šafránek, U Zastávky 34, 466 01 Jablonec n. N.
tel.: 483 390 775 , e-mail: sklosafranek@hotmail.com, www.mujweb.cz/obchod/sklo
pouze pro předem ohlášené skupiny

Železný Brod

Do Železného Brodu proslulého hutním a broušeným sklem i originálními skleněnými figurkami dorazíme po několika kilometrech. Do I. světové války žilo zdejší sklářství ve stínu textilního průmyslu a výrobky malých mačkáren a brusíren byly stejné jako na celém Jablonecku. Po I. světové válce se mladá generace podnikavých sklářů zaměřila i na exkluzivní ryté a broušené nebo hutnicky tvarované sklo. Jejich úsilí podpořilo založení Odborné sklářské školy v roce 1920, která podnes vychovala celé generace sklářů. Učily na ní mj. takové osobnosti českého skla jako Metelák, Juna, Brychta, Libenský nebo Ježek. Brychtovy skleněné figurky z 20. let stály na počátku jedinečné, dodnes charakteristické výroby. Po roce 1948 byla většina dílen sloučena do podniku Železnobrodské sklo. V současnosti se opět vzmáhají soukromé ateliéry a dílny, např. Z. Lhotského. Za prohlídku rozhodně stojí stálá expozice ve šperkařské škole a především zdejší muzeum s novou galerií skleněných plastik našich nejproslulejších sklářů S. Libenského a J. Brychtové. Ve městě a blízkém okolí působí řada sklářských osobností jako J. Novotný, B. Novák, M. Šílená.

Rytecká dílna Železný Brod, Sklo Šafránek, U Zastávky 34, 466 01 Jablonec n. N.
tel.: 483 390 775 , e-mail: sklosafranek@hotmail.com, www.mujweb.cz/obchod/sklo
pouze pro předem ohlášené skupiny

SUPŠ sklářská, Smetanovo zátiší, 468 22 Železný Brod
tel, fax.: 483 346 162 , e-mail: sekretariat@supss.cz, www.supss.cz
exkurze mimo letních prázdnin, červen, červenec - výstava studentských prací

Brusírna FIPOBEX s r.o., Pěnčín 60, 468 21 Bratříkov
tel.: 483 368 468 , e-mail: exkurze@fipobex.cz, www.fipobex.cz/exkurze/
pouze pro předem ohlášené skupiny

Jablonec nad Nisou

Směrem dále k Jablonci nad Nisou a do Jizerských hor ještě stále potkáváme řadu malých přízemních staveb s typickými vysokými komíny. Jsou to „drikety” (z německého drucken) mačkárny skleněných korálů a knoflíků. Do jedné z nich se podíváme v Kokoníně. Obec, dnes předměstí Jablonce, byla v minulosti známá také rytím skla a později výrobou bižuterie. Zdejší výrobky můžeme vidět v rozsáhlé expozici jabloneckého Muzea skla a bižuterie, kam by měly zamířit první kroky každého návštěvníka. Minulost i přítomnost sklářského umění, vývoj bižuterie a šperku tu ožívá v tisících exponátech. S nimi Jablonec nad Nisou vyrostl z nevýznamného městysu v nynější průmyslové centrum. Od přelomu 18. a 19. století narůstá počet podniků a exportní domy Dresslerů, Posseltů a hlavně Ignáce Schwanna navázaly obchodní kontakty do celého světa. Zlatou érou Jablonce je ale poslední třetina 19. a začátek 20. století. Dodnes svědčí výstavní vilové čtvrti a veřejné stavby o bohatství města v této době. Přispěla k tomu bezpochyby i zdejší Střední bižuterní škola výchovou technicky a výtvarně zdatných odborníků. Těžkou ránu zasadila jabloneckému sklářství II. světová válka, kdy byla řada podniků převedena na válečnou výrobu, ještě hůře pak bylo po odsunu německého obyvatelstva a znárodnění průmyslu. Tehdy byla soustředěna veškerá výroba do čtyř národních podniků (Železnobrodské sklo, Preciosa, Skleněná bižuterie, Kovová bižuterie.) Značka Bijoux de Boheme se přesto opět prosadila v mezinárodním měřítku a ve světě módy proslulo město také mezinárodními výstavami bižuterie v 70. - 80. letech. Výroba tyčového kompozičního skla, flakonů, lustrů, bižuterie, užitkového a technického skla zůstává doposud nejvýznamnějším výrobním odvětím Jablonecka.

Mačkárna korálek, Maršovická 437, 468 01 Jablonec n. N.
tel.: 483 302 203
pouze pro předem ohlášené skupiny, min 10 a max 45 osob ve skupině

SUPŠ a VOŠ, Horní nám. 1, 466 80 Jablonec nad N.
tel., fax.: 483 312 805 , e-mail: sups-vos@pvtnet.cz
pouze pro předem ohlášené skupiny, max 30 osob ve skupině

Muzeum skla a bižuterie, Jiráskova 4, 466 01 Jablonec nad Nisou
tel.: 483 369 011 , e-mail: msbjbc@quick.cz, www.mestojablonec.cz

Jizerské hory

V lesnatých Jizerských horách na sever a severovýchod od Jablonce se rozkládá jizerská sklářská oblast. Klimaticky drsná, chudá, kde sklářství, tkalcovství a dřevařství bylo jediným zdrojem obživy. Projedeme Lučany nad Nisou a cestou do Harrachova míjíme Horní Maxov, Antonínov, Polubný, Josefův Důl. Tady se již rozkládalo království sklářské rodiny Riedlů. V Desné projíždíme kolem reprezentativní vily nejvýznamnějšího z nich, Josefa Riedla, přezdívaného sklářský král. Dnes je v ní malá expozice skla, pozůstatek někdejší riedlovské podnikové vzorkovny. Výroba užitkového skla, kterou sem Riedlové přinesli trvá do dnešních dnů. Vpravo na stráni se tyčí jejich novogotická rodinná hrobka, ale to již míříme do Harrachova.

Harrachov

Jen málo českých skláren dosáhlo takové proslulosti jako ta zdejší, založená v někdejší osadě Nový Svět na panství hrabat Harrachů. Od roku 1712 produkuje špičkové broušené a malované užitkové a dekorativní sklo i lustry známé po celém světě. Do dnešního dne stojí v jejím areálu panský dům, v němž bylo otevřeno muzeum harrachovské sklárny.Jako technická rarita je v chodu udržována i sto let stará brusírna s vodním pohonem. Druhá nejstarší, nepřetržitě pracující sklárna v Čechách je dnes v rukou firmy Novosad a syn.

Sklárny Novosad (Muzeum skla, exkurze do sklárny), 512 46 Harrachov,
tel.: 481 528 141 , obchod@sklarnaharrachov.cz, www.sklarnaharrachov.cz

Z Harrachova můžeme pokračovat přes Polsko a Německo po Mezinárodní skleněné cestě (Szklarska Poreba, Jelenia Góra, Boleslawiec, Zgorelec, Görlitz - Niesky - Rietschen - Bad Muskau - Weisswasser - Schleife - Döbern - Drebkau). V opačném směru z Turnova trasa prochází přes Liberec, Nový Bor, Kamenický Šenov. Na celé trase působí desítky sklářských firem, středních umělecko-průmyslových škol a sklářských muzeí.

Bližší informace můžete získat v České republice na adrese:
GLASSiCENTER s.r.o., Osvobození 583, 471 14 Kamenický Šenov,
tel.: 487 764 338 , e-mail: info@glassicenter.cz, www.glassicenter.cz

Vytvořeno 29.4.2004 15:52:39 | přečteno 13953x
 
 
Sdružení Český ráj © 1992-2022  |  Antonína Dvořáka 335, 511 01 TURNOV
tel.: +420 481 540 253  |  info@cesky-raj.info  |  Kontakty
 |  Intraweb
Liberecký kraj Královéhradecký kraj Středočeský kraj
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load