ENDERUPLNL

Po stopách baroka

Mnichovo Hradiště - divadlo

Přestože je Český ráj mimořádně bohatý na stavební památky nejrůznější slohů a časových období, nejvíce je poznamenala doba baroka s nákladnými stavebními podniky šlechty i desítkami kostelů a kaplí vybudovaných v období rekatolizace. Zachovaly se také četné doklady městské architektury z 18. století i lidového stavitelství. Volnou krajinu i návsi přizdobily kapličky, boží muka a sochy lidových kameníků.

Turnov

Kostel sv. Františka z Assisi na náměstí patřil františkánskému klášteru. Byl vybudován Maxmiliánem z Valdštejna v letech 1651 - 1657 a byl obnoven po požáru města v r. 1707 (N. Raimundi), po dalším ohni 1803 dostal empírovou podobu. V interiéru se zachovalo barokní zařízení s obrazy J. J. Hertla. Ty najdeme i v původně gotickém kostele sv. Mikuláše barokně přestavěném r. 1722. Ojedinělým reprezentantem měšťanské architektury je dům U Zlatého bažanta (dnes muzeum).

Pravidelné prohlídky turnovských kostelů pořádá od června do září Městské informační středisko Turnov,

Mnichovo Hradiště

Centrum někdejšího rozsáhlého panství se pyšní zámkem, rezidencí hrabat Valdštejnů (M.Canevalle, N.Raimundi 1711 - 1735) s parkem a sallou terrenou. K parku přiléhá kapucínský klášter s kostelem Tří králů (v něm hrobka Albrechta z Valdštejna ) a kaplí sv. Anny (1724) s hodnotnými sochami Jelínků z Kosmonos a obrazy J. J. Hertla. Dnes lapidárium barokních soch. Na náměstí dosud stojí několik zachovalých barokních domů. Kostel sv. Jakuba

Sobotka

Projedeme Osekem s typickou roubenou zvonicí a vjíždíme do Sobotky, rázovitého městečka se zachovalým historickým jádrem. Náměstí zdobí mariánská statue (M. Jelínek 1742) a domy z 18. a 19. století. Pozdně gotický kostel sv. Máří Magdalény. Nad městem vybudovali Černínové 1667 - 1681 lovecký zámeček Humprecht podle projektu Carla Luraga.

Ostružno

Kostel Povýšení sv. Kříže postavený 1772 - 97 (F. Heger, I. Palliardi) je nejvýznamnější stavbou pozdního baroka v regionu. Rokokové vybavení (M. Jelínek) bylo doplněno v 19. století. Okolí kostela zdobí sochy světců a barokní fara. Zdaleka viditelný vrch Veliš nás dovede do stejnojmenné obce s kostelem sv. Václava.

Jičín

Řadě barokních domů na náměstí vévodí valdštejnský zámek, rozsáhlý raně barokní komplex se třemi arkádovými nádvořími (A. Spezza, G. Pieroni, N. Sebregondi). V blízkosti se nachází kostel sv. Jakuba Většího zamýšlený jako katedrála biskupství ve Valdštejnově rezidenčním městě. Po vévodově smrti již nebyl celý projekt realizován. Za pozornost stojí obrazy I. Raaba a J. Kramolína. Z téže epochy se zachoval hřbitovní kostel Panny Marie de Sale (asi Andrea Spezza 1629). Na konci lipového stromořadí k Valdicím vejdeme do parku s lodžií a čestným dvorem zv. Libosad (N. Sebregondi 1630 - 34). Cesta původně pokračovala ke kartuziánskému klášteru (dnes věznice).

Regionální muzeum a galerie Jičín,
Valdštejnská lodžie,

Lomnice nad Popelkou

Nedaleko náměstí s charakteristickou měšťanskou zástavbou a barokní mariánským sousoším (1713) stojí nenápadný kostel sv. Mikuláše, z r. 1782. V interiéru se nachází původní mobiliář (J. Hájek). Nad městem byl vybudován poutní kostel Proměnění Páně.

Bozkov

Po Staré Boleslavi je bozkovský kostel Navštívení Panny Marie nejvýznamnějším poutním místem celého Pojizeří. Raně barokní stavba z let 1690-93 má hodnotné vybavení z poloviny 18. století a freskovou výzdobu. V obvodu kostela jsou umístěny sochy světců z 18. a 19. stol. Ve věži bylo zřízeno muzeum církevních předmětů a rozhledna.

Železný Brod

V Železném Brodě zamíříme na „malý rynek” s měšťanskou zástavbou z přelomu 18.a19.století. Odtud stoupá sochami zdobené schodiště kekostelu sv. Jakuba Většího (1762) s dřevěnou zvonicí. Z hlavního náměstí s barokní mariánskou sochou spatříme nad městem kostelík sv. Jana „Na poušti” (1769), s hrobkou hrabat Des Fours. Cestou do Turnova si prohlédneme barokem inspirovanou lidovou architekturu Boučkův statek v Malé Skále a Dlaskův statek v Dolánkách.

Prémiový tip: Valdštejn a Hrubá Skála

Harmonie umění a přírody
Z Turnova vyjedeme směrem na Jičín. Cestou mineme po levé straně stavebně rekonstruovaný barokní dvůr Valdštýnsko. Odbočíme doprava, k zámku Hrubá Skála působivě situovaném nad strmou skalní stěnou. Z jeho barokní podoby zůstal pouze kamenný most se sochami sv. Floriána a Vavřince. Pokračujeme pěšky, kolem Aehrentalského arboreta a po 3 km se dostaneme na hrad Valdštejn.

Ve středověkých ruinách vybudovali Valdštejnové v letech 1722 - 28 barokní kapli sv. Jana Nepomuckého.Přicházíme k ní po klenutých mostech osazených barokními sochami světců z dílny kosmonoských Jelínků. Obraz sv. Jana Křtitele v kapličce na I. nádvoří je údajně portrétem K. H. Máchy. Po návratu na Hrubou Skálu jedeme do Vyskře, kde najdeme charakteristickou dřevěnou zvonici (1750) v působivém kontrastu s pompézním novorománským kostelem P. Marie a nad obcí osmibokou poutní kapličku ze zač. 19. století s kalvárií. Přes Kacanovy se vrátíme do Turnova.

Vytvořeno 29.4.2004 15:47:13 - aktualizováno 1.10.2009 14:11:54 | přečteno 16902x
 
 
Sdružení Český ráj © 1992-2023  |  Antonína Dvořáka 335, 511 01 TURNOV
tel.: +420 481 540 253  |  info@cesky-raj.info  |  Kontakty
 |  Intraweb
Liberecký kraj Královéhradecký kraj Středočeský kraj
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load