ENDERUPLNL

Technické památky

Průmyslové kulturní dědictví se už před časem stalo předmětem zájmu odborníků, v současné době se stává i oblíbeným cílem návštěvníků. V Českém ráji se nalézají desítky technických památek a pozoruhodných staveb z mnoha oborů. Některé z nich jsou registrovány jako kulturní památky, některé jsou upraveny a zpřístupněny veřejnosti. Můžete se např. zúčastnit exkurze do pivovaru, do sklářské dílny nebo do výrobních provozů Škoda Auto. Můžete obdivovat expozice starých vodních mlýnů, vodní elektrárny nebo mlýnů poháněných elektřinou. Nebo se můžete jen tak toulat krajem a nechat běžet hlavou příběhy domů, které kdysi byly mlýnem, sýpkou, textilní továrnou.

Nejvíce technických zajímavostí je okolo Jizery, která je osou regionu. Voda je od dávných věků lidmi využívána, proto i v technickém kulturním dědictví zůstává řada staveb spojených s využitím vody. Jsou to jednak stavby využívající vodní energie, jednak stavby pro vodárenství. Vodní energii využívaly nejprve mlýny a pily. Pokud se zachovaly, povětšinou dnes slouží jako malé vodní elektrárny. Některé však dodnes poskytují možnost nahlédnout do tajů tohoto starobylého řemesla, opředeného pohádkami a pověstmi, a obdivovat fortel sekerníků, strojařů a mlynářů. Na vodě a energii byly v řadě případů závislé také řemeslné dílny a provozy s výrobou skla, bižuterie a kamenářstvím. Tam, kde byla k dispozici levná energie, tam se později rychle rozvinul i lehký průmysl. V Českém ráji, jako v celých severních Čechách, byly mezi průmyslovými podniky ponejvíce zastoupeny textilky.

V oddíle potravinářství najdete kromě pivovarů i cukrovary, sladovny, sýpky a špýchary.

Voda, respektive řeka, byla také příčinou vzniku řady zajímavých dopravních staveb. Některé mosty a tunely jsou dodnes pozoruhodné například svým citlivým umístěním do krajiny.

S dopravou souvisí také významný obor, který je v regionu zastoupen zvláště výrazně – je to výroba automobilů a motocyklů, jejíž historii je věnován zvláštní oddíl. 

 
 
Sdružení Český ráj © 1992-2023  |  Antonína Dvořáka 335, 511 01 TURNOV
tel.: +420 481 540 253  |  info@cesky-raj.info  |  Kontakty
 |  Intraweb
Liberecký kraj Královéhradecký kraj Středočeský kraj
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load